Voorzitter: Alexander de Roo

alexanderderooHet is een grote eer om voorzitter te zijn van onze Vereniging Basisinkomen. In september 2016 is het 30 jaar geleden dat ik samen met, Philip van Parijs en Guy Standing BIEN heb opgericht. Ik was bijna 20 jaar penningmeester van BIEN en vanaf het eerste uur lid van de Vereniging Basisinkomen. Ik heb er zin in om het basisinkomen in Nederland te promoten en leiding te geven aan onze vereniging. Sinds 2015 ben ik geen ambtenaar meer, maar ZZPer. Dat geeft mij veel meer tijd om actief te zijn. Op 28 mei 2016 stopte ik als voorzitter van de Waddenvereniging. Na 7 jaar is het tijd voor iemand anders. GroenLinks is mijn partij. Ik ben een van de oprichters en heb haar tussen 1999 en 2004 in het Europees Parlement mogen vertegenwoordigen. Op dit moment ben ik alleen achter de schermen actief in GroenLinks, omdat mijn vrouw Charlotte fractievoorzitser is in onze gemeente Renkum.
Alexander is voorzitter van Vereniging Basisinkomen sinds mei 2016.

Vice-voorzitter: Wilem Gielingh

Willem-station-haren-290514Willem is geboren in 1950 en opgegroeid in Utrecht en Brabant. Sinds 1990 woonachtig in Haren (Gn). Was al vroeg lid van internationaal georiënteerde pressiegroepen en een politieke partij (PSP) en betrokken bij lokale actiegroepen rond leefbaarheidsthema’s. Heeft diverse opleidingen afgerond, zowel in de zorg en het sociale, als in de mobiliteitssector en tot slot bedrijfseconomie en hoger management. Hij heeft jaren als regiomanager en programma-manager veilige mobiliteit gewerkt bij een verkeersveiligheidsorganisatie. Daarnaast is hij betrokken geweest bij burgerparticipatieprojecten in Europa en daarbuiten (4-tal Arabische landen). Ziet de introductie van het onvoorwaardelijk basisinkomen als belangrijke stap om gelijkheid te realiseren voor alle burgers, waardoor de individuele burger in vrijheid, daadwerkelijke broederschap kan vormgeven.
Sinds 2013 is Willem vice-voorzitter van Vereniging Basisinkomen

Secretaris: Ad Planken

Aad aan de telefoon 3 kB

Ad is gynaecoloog in ruste en is sinds 2007 lid van de vereniging. Hij is in 1981 door het lezen van het boek ‘Kernpunkte der sozialen Frage’ van Rudolf Steiner op het spoor van het basisinkomen gekomen. Tot nu toe heeft hij zich sinds de voorbereiding van de Jubileumconferentie in oktober j.l. beziggehouden met het weer herstructureren van de gang van zaken in de vereniging, het bevorderen van de (inter-) nationale samenwerking, de communicatie binnen de vereniging en het bevorderen van werkzaamheden gericht op de realisatie van het basisinkomen.
Adriaan was voorzitter van Vereniging Basisinkomen van 2009-mei 2016 en sindsdien verzorgt hij het secretariaat.

Penningmeester: Marten Kramer

martenkramer

Mijn professionele ervaring heb ik opgedaan in de automatisering van de financiële dienstverlening. Al lange tijd ben ik werkzaam als functioneel ontwerper en informatieanalist op het gebied van de verzekeringen (met name gericht op administratieve afhandeling). Afgelopen jaren veel op het gebied van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Ik heb mij daarbij ook verdiept in de wetgeving rondom sociale- en werknemersuitkeringen. Sinds begin 2014 ben ik penningmeester van de lokale windmolen coöperatie (UWind) in mijn woon-plaats. Ik ben al enige jaren geïnteresseerd in het fenomeen basisinkomen maar door tijdsgebrek kon ik daar weinig invulling aan geven. In 2015 ben ik lid geworden van de Vereniging Basisinkomen en heb mij vrij snel aangemeld als lid voor de denktank over de financiering. Een overzicht van mijn professionele arbeidservaring is te vinden op Linkedin. Zie https://nl.linkedin.com/pub/dir/Marten/Kramer.
Marten is Penningmeester van Vereniging Basisinkomen sinds mei 2016

Bestuurslid: Marielle Jansen

marielleGeboren op 2 februari 1950, Wageningen.
In 1991 kwam ik in contact met Pieter Kooistra, die  met groot enthousiasme zijn ideeën over een basisinkomen op wereldschaal uiteenzette in een lezing in het programma van Wereld Goede Wil in Zutphen. Sindsdien heb ik kennis gemaakt met allerlei initiatieven voor een basisinkomen in verschillende landen, waardoor ik ervan overtuigd ben geraakt dat het niet anders kan of het idee van een Onvoorwaardelijk Basisinkomen zal binnen afzienbare tijd tot norm verheven worden en als zodanig over de hele wereld worden nagestreefd. Maar de laatste loodjes wegen het zwaarst en voordat het zover is (al was het alleen maar in Nederland) moet er nog flink aan de weg worden getimmerd. Daarom draag ik graag mijn steentje bij aan het realiseren van de Mensenrechten in het algemeen en het Onvoorwaardelijk Basisinkomen in het bijzonder.

Bestuurslid: Syne Fonk

IMG_20151009_152114Geboren in 1964, Opgegroeid in Vlaardingen en Dalfsen (Ov).
Studie­ en werkveld zijn de relatie landbouw – natuur en onze persoonlijke relatie met die natuur.
De natuur als leverancier van onze grondstoffen en levens-voorwaarden. Hoe kunnen wij die natuurlijke relatie (weer) oppakken in ons bewustzijn en, zoals natuurvolkeren ons aangeven, er mee samenwerken om zo een economie vorm te geven die natuur en welbevinden en gezondheid bevorderend is. De nieuwe rol van burger en overheid horen daar bij; De Transitie van de samenleving richting gezond, mooi, eerlijk en gezamenlijk. Mede initiatiefnemer bij de opstart en ontwikkeling van de Gilden – lokaal geldsysteem in de Wijk Geitenkamp in Arnhem. Ervaring met het voeren van (landelijke) campagnes waaronder indertijd de actie ‘kritisch bankieren’ (HHN) alsmede met LETS en gelijksoortige initiatieven waarin wordt gewerkt aan parallelle geldsystemen en de ruil van goederen en diensten zowel voor bedrijven als individuen.Hij geeft lezingen en workshops over geld­ en de achtergronden, is coach en begeleider, en geeft sedert 25 jaar integrale voedings­ en gezondheidsadviezen. Is actief (geweest) in de politiek lokaal en landelijk.
Syne is bestuurslid van Vereniging Basisinkomen sinds 2013

Bestuurslid: Joeri Oltheten

Joeri1Joeri is een down-to-earth visionair. Hij bedenkt graag heldere oplossingen voor complexe uitdagingen. Houdt zich bezig met projecten die het leven van mensen verbeteren. Joeri bouwt constant aan zijn grote passie Cinqo. Zijn aanpak is positief, vernieuwend en doelgericht. Joeri is in 2013 in aanraking gekomen met het basisinkomen en vroeg zich af waarom bij zijn studie economie daar nooit iets over gezegd is. Hij maakte voor het Europese Burgerinitiatief een videoclip met Yara onder zijn rappersnaam Pharao. Communicatie is het gebied waar Joeri zich binnen de vereniging mee bezighoudt.
Joeri is bestuurslid van Vereniging Basisinkomen sinds 2014 en vanaf juni 2016 bestuurslid Overzeese Gebiedsdelen.

 

Overige taken (additional tasks)

 • Vertegenwoordigers van ons bij UBIE:
  Robin Ketelaars (Organiser), Adriaan Planken (Treasurer)
 • Website
  webmaster: Robin Ketelaars
  redactie: Florie Barnhoorn en Reyer Brons
  Er is een redactieraad die bestaat uit de webmaster plus alle leden van het bestuur en van de redactie
  In 2015 is een redactiestatuut vastgesteld.

 

U kunt ons bereiken via het contactformulier


Reacties

Bestuursleden Vereniging Basisinkomen — 1 reactie

 1. Pingback: Verslag VBi jaarvergadering 2016 (22 mei) - Onvoorwaardelijk Basisinkomen