Archive for december 17th, 2010

Het “Equal Money System” geeft een onvoorwaardelijk basisinkomen

dec 17th, 2010 | By

De wereld zit niet stil. Aan alle kanten rijzen ideeën om een einde te maken aan de huidige manier van samenleven. De website over het “Gelijke Geld Systeem” –  “Equal Money System” – Geeft in de engelse taal een heleboel informatie over hoe de maatschappij is en kan worden ingericht om mensen meer in hun

[continue reading…]