Een basisinkomen is een periodiek uitgekeerd en vrij besteedbaar bedrag voor iedere burger, dat voldoende is om volwaardig van te leven, zonder dat daar een verplichting tegenover staat en ongeacht het inkomen, vermogen of de samenstelling van het huishouden.

 

Voordelen

Bestaanszekerheid

Door het basisinkomen heeft iedereen bestaanszekerheid. Dat zorgt ervoor dat er meer startup bedrijfjes zullen komen en meer innovatie.

 

Betaald werken loont weer

De armoedeval wordt opgeheven.
Nu is het zo dat mensen tussen minimum en modaal financieel vast zitten.

 

Gezonder

Nu hebben veel mensen stress op hun werk of zelfs een burn-out.
Niet meer nodig met bestaanszekerheid door een basisinkomen.

Bereken zelf het Basisinkomen

Een paar klikken om uit te rekenen of een basisinkomen van € 400, € 1.000 of € 1.400 haalbaar is.


Basisinkomen 2.0 

Persbericht
Inkomenseffecten: rapport NIBUD


Hoger loon

Dit zorgt ervoor dat werkgevers dit zware werk beter moeten gaan belonen om nog genoeg werknemers te hebben.

 

Minder bureacratie

Het huidige systeem van sociale zekerheid en belastingen kan sterk worden vereenvoudigd.

Sluit je aan
Wordt ook lid

Lees de nieuwsbrief

 

Vooroordelen

Te duur

Dat valt reuze mee.
De bescheiden variant van basisinkomen is niet duurder dan het huidige systeem.

 

 Mensen worden lui

In de praktijk is het tegendeel het geval.

Lees meer over argumenten voor basisinkomen en over vermeende bezwaren er tegen.

Creatieve voorstelling van de wereld van het basisinkomen

 

Zie hier meer korte filmpjes.


De meest recente berichten op deze website: