19e Congres BIEN in Hyderabad, India + bezoek aan Auroville

Op het vierdaags congres van 22 tot 25 augustus 2019 van de wereldbeweging voor basisinkomen BIEN waren vanuit de Nederlandse VBi  aanwezig bestuurslid Hilde Latour en voorzitter Alexander de Roo.
Het was een bijzonder interessant goed vierdaags congres in de Indiase stad Hyderabad.

Op de eerste dag ging het over India. Onder meer over de zeer succesvolle proef met een  basisinkomen in de deelstaat Madhya Pradesh. Het meest opvallende was dat jonge vrouwen door het basisinkomen hun hoofddoek afdeden. ‘Wij zijn nu eigen baas en niet langer afhankelijk van de oude mannen in het dorp’. Zie ook informatie over dit experiment op de VBi-website.
Tijdens de nationale verkiezingen dit voorjaar ging het ook over basisinkomen. De linkse congres partij beloofde een basisinkomen voor de armste 20 % van de bevolking. De rechtse partij van Modi beloofde een basisinkomen voor arme boeren (circa 15 % van de bevolking). Modi won.

In de kleine deelstaat Sikkem beloofde de regeringspartij om een basisinkomen voor de 600.000 inwoners in te voeren, nadat ze al eerder pesticiden verboden had. Helaas misten ze met een paar duizend stemmen de meerderheid. Maar hun afgevaardigde in het nationale parlement Rai vertelde dat ze het gewoon de volgende keer gaan invoeren. In deze video hoor en zie hem.

Alexander sprak over de ontwikkelingen in Europa op een wereldforum.
Naast hem op de foto zit Karen de Jooste van de Zuid-Afrikaanse partij Democratisch Alliantie.
Basisinkomen staat in hun programma en haar partijleider bezoekt het gebied waar het Indiaanse experiment gehouden is.

De man met het rode Free Lula T-shirt is de Braziliaanse politicus Eduardo Supplicy die het basisinkomen in de grondwet heeft gekregen en ervoor gezorgd heeft dat er kinderbijslag is in Brazilië, mits de kinderen naar school gaan.
Dit idee heeft veel navolging gekregen in ontwikkelingslanden.  

De jonge man met de baard is Larry Cohen. Hij is een van de drijvende krachten die de basisinkomen beweging in de VS van geld voorziet.
Hij vertelde enthousiast over de basisinkomen campagne van de Democratische kandidaat Andrew Yang.

Als laatste foto van een spreker de Koreaanse vicegouverneur van de provincie rondom de hoofdstaat Seoul.
Zijn baas de gouverneur heeft met een 11-daagse hongerstaking voor elkaar gekregen dat sinds april alle 150.000 24-jarigen één jaar lang een basisinkomen ontvangen.

 

Mensen die een basisinkomen hebben ontvangen uit India, Canada, Duitsland en Kenia spraken zelf op het congres. Dat was een emotioneel gebeuren.

Voorafgaand aan het BIEN congres in Hyderabad, heeft Hilde Latour Auroville bezocht, een stad eind jaren ‘60 opgericht in het Oosten van India.
Het bijzondere van deze stad is dat er geen eigendom is van land, huizen en ondernemingen. Alles behoort tot de gemeenschap, stichting Auroville. Bewoners van Auroville kunnen beroep doen op een “maintenance”, als zij 35 uur per week werkzaamheden verrichten. Deze voorwaardelijke maintenance wordt voor een groot deel uitgekeerd in goederen en diensten, maar een substantiële groep uit Auroville heeft interesse in experimenten met een onvoorwaardelijk basisinkomen.
Hilde heeft een workshop gegeven over basisinkomen, er zijn discussies gevoerd over de financiering ervan vanuit de opbrengsten van hun eigenaarloze commerciële units en een groep Aurovillians is vervolgens ook naar het congres in Hyderabad geweest. Ook na het congres is er intensief verder gesproken over experimenten met een basisinkomen in Auroville. Zo’n 6 mensen uit de basisinkomen beweging zijn na het congres afgereisd naar Auroville om deze discussies te begeleiden en mee te denken. Het lijkt erop dat er daadwerkelijk een experiment wordt opgezet!
Meer informatie over deze intrigerende stad kun je vinden op www.auroville.org.

Volgend jaar wordt het BIEN congres in Brisbane, Australië gehouden en in 2021 in het Schotse Glasgow.

September 2019