haalbaarheid
5. UBI: Politieke haalbaarheid en invoeringsvraagstukken
31 oktober 2018

Het vijfde hoofdstuk van 'Stand van zaken rond het ubi in Groot-Brittannië' onderzoekt de haalbaarheid en vragen betreffende de invoering van het beleid.
Lees verder

Lees verder
haalbaarheid
4. UBI: Gevolgen voor de arbeidsmarkt
29 oktober 2018

Het vierde hoofdstuk van 'Stand van zaken rond het universeel basisinkomen in Groot-Brittannië' analyseert de gevolgen voor de arbeidsmarkt bij invoering van het instrument.
Lees verder

Lees verder
haalbaarheid
3. UBI: Fiscale- en verdelingseffecten
27 oktober 2018

In het derde hoofdstuk van 'Assessing the Case for a Universal Basic Income in the UK' komen de fiscale- en verdelingseffecten van een ubi aan de orde.
Lees verder

Lees verder
haalbaarheid
2. UBI: Een idee waar de tijd rijp voor is?
25 oktober 2018

In het tweede hoofdstuk van 'Stand van zaken rond het ubi in Groot-Brittannië' staat de vraag centraal of de tijd rijp is voor het beleid.
Lees verder

Lees verder
haalbaarheid
1. UBI: Beleidsdiscussies
23 oktober 2018

Het eerste hoofdstuk van 'Stand van zaken rond het universeel basisinkomen (ubi) in Groot-Brittannië' bevat een inleiding over beleidsdiscussies betreffende dit instrument.
Lees verder

Lees verder
politiek filosofische stromingen
Hoe wordt tegen het ubi aangekeken in drie invloedrijke politiek filosofische stromingen?
21 oktober 2018

Drie politiek filosofische stromingen, die belangrijk zijn voor de waardering van het basisinkomen: libertarianisme, egalitarisme en communitarisme.
Lees verder

Lees verder
haalbaarheid
0. UBI: Introductie en samenvatting
21 oktober 2018

Introductie en samenvatting van de onderwerpen uit het rapport 'De stand van zaken rond het basisinkomen in Groot Brittannië. Is de tijd rijp voor invoering?', die de komende dagen op deze plek gepubliceerd zal worden.
Lees verder

Lees verder
groot succes jongerenfolder BT Amsterdam
16 oktober 2018

De flyer van het Basisteam Amsterdam kreeg veel positieve reacties  op de bijeenkomst met alle  basisteams. Besloten is deze folder
Lees verder

Lees verder
Kort verslag bijeenkomst 14 oktober 2018 over en met de Basisteams
16 oktober 2018

De Basisteams binnen de Vereniging Basisinkomen timmeren allemaal op hun eigen manier aan de weg. Sommigen flyeren en hebben soms
Lees verder

Lees verder
Over zin en onzin van pilots met het basisinkomen
15 oktober 2018

Hebben we nieuwe pilots of experimenten nodig om aan te tonen dat een onvoorwaardelijk basisinkomen een goed idee is? Nee,
Lees verder

Lees verder
AOW als basisinkomen? – symposium Wetenschappelijk Bureau 50PLUS
12 oktober 2018

Basisinkomen voor ouderen is een interessant idee,  maar er  is in Den Haag nog weinig draagvlak voor is. Het lijkt er bovendien
Lees verder

Lees verder
Slogans, motto’s en leuzen over het basisinkomen
10 oktober 2018

Basisinkomen , bestaanszekerheid en vrijheid   Basisinkomen is een mensenrecht Basisinkomen, een inkomen waar je op kunt bouwen! Basisinkomen, een fundamenteel
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen in Italië? Nee hoor gewoon bijstand!
3 oktober 2018

Basisinkomen én belastingverlaging in Italië: Europa maakt zich zorgen staat er te lezen op welingelichtekringen.nl, blijkbaar toch niet genoeg welingelicht![1]
Lees verder

Lees verder
Donut D-Day was een groot succes!
2 oktober 2018

De eerste Donut D-Day over de donut-economie van Kate Raworth was een groot succes. Ruim 300 mensen waren aanwezig in
Lees verder

Lees verder