Basisinkomen actueel 21 september 2014 week 38

adriaanplankenHet zal u niet ontgaan zijn dat deze derde week van september de 7e internationale week van het basisinkomen is geweest.

Persoonlijk ben ik er trots op dat we als Vereniging Basisinkomen stevig bijgedragen hebben aan het feit dat deze week in meerdere Europese lidstaten gestalte heeft gekregen met een nagenoeg zelfde stijl van vormgeving van de aankondigingen. Dit jaar is dit voor het eerst het geval.

Zoals op vrijwel elk gebied heeft het “Netzwerk Grundeinkommen” en het Oostenrijkse Netzwerk Grundeinkommen und sozialer Zusammenhalt – B.I.E.N. Austria sinds hun bestaan het voortouw genomen met betrekking tot  organisatiegraad en promotie. Dankzij Leon Segers en Win de Heer hebben wij sinds 2011 de aansluiting gevonden bij de initiatiefgroep voor het Europees Burgerinitiatief voor een OBi dat in 2013 liep. Dit gaf tegelijkertijd een grote  versnelling aan de gewenste internationale samenwerking met onder andere bovengenoemd resultaat.

Zaterdag 13 september j.l. namen Willem Gielingh en ik deel aan de viering van het tienjarig jubileum van het “Netzwerk Grundeinkommen” in Berlijn. Ik mocht een openingstoespraakje houden wat een lofrede werd. Hierin kon ik het niet laten mijn droom te schilderen dat dit soort feesten – en dus ook ons toekomstige 25 jarig jubileum feest in 2016 – zich afspelen in bijvoorbeeld het Rijksdaggebouw. Hiermee mijn hang naar uiterlijkheden verradend, maar ook mijn hoop dat mede dankzij onze vereniging het basisinkomen een gevestigd begrip is geworden en de vereniging daar de erkenning  voor heeft gekregen. Dit hangt vanzelfsprekend af van onze activiteiten en hoe succesvol die zijn. Later op de avond werden Ronald Blaschke, Birgit Zenker en ik geïnterviewd door Susanne Götze, journalist bij `der Freitag`.

Ronald Blaschke is sinds geruime tijd lid van het bestuur van het netwerk en mede/oprichter ervan. Birgit Zenker was destijds voorzitter van de “katholischen Arbeitnehmer-Bewegung” en in die functie ook mede-oprichter van het  Netzwerk Grundeinkommen. Ik bevond mij dus in goed gezelschap en nam de gelegenheid te baat te schilderen hoe onze vereniging sinds 2004 vooral haar wonden aan het likken was die waren opgelopen bij de pogingen politiek voeten aan de grond te krijgen en dat we ons sinds 2011 zoals boven beschreven met succes hebben kunnen herpakken. Ook kon ik onze speerpunten voor de komende tijd uit de doeken doen, namelijk: de bekendheid van de mogelijkheid van een basisinkomen vergroten en het proberen politiek voeten aan de grond te krijgen door het doen van experimenten/pilotstudies, die – wat mij betreft – bij succes concentrisch worden uitgebreid in hun omgeving.

Tijdens het feest in Berlijn kon ik kennismaken met Michael Bohmeyer, die eerder dit jaar begon met een experiment waarin door middel van crowdfunding zoveel geld bijeen gebracht zou moeten worden dat het mogelijk werd mensen gedurende een jaar een basisinkomen te geven. (https://www.mein-grundeinkommen.de)Aanvankelijk beschouwde ik dit als een grap. Principieel gezien kan het hier nooit om een basisinkomen, zoals wij voorstaan, gaan. Dit moet volgens ons toch structureel vanuit gemeenschapsgelden komen en niet uit liefdadigheid of subsidies. Het gaat uiteindelijk om ons rechtmatig aandeel van alle hedendaagse verworvenheden. Toch wist deze enthousiaste en inspirerende jongeman mij ervan te overtuigen dat dit een goed initiatief was. Het past helemaal en is gebed in de tegenwoordige ontwikkeling dat op veel plaatsen – schijnbaar onafhankelijk van elkaar – stemmen opgaan en initiatieven worden genomen om van al het gedelibereer over hoe een en ander zou moeten over te gaan tot toepassing van het idee. Het blijkt dat hij hiermee een veel grotere bekendheid van de mogelijkheid van een basisinkomen genereert door alle media aandacht die hij ermee krijgt dan tot nog toe. Bovendien blijkt het een groot succes. Op de betreffende website wordt verteld dat op het ogenblik 2.486 mensen al 3 Basisinkomens hebben mogelijk gemaakt. Dezen zullen op 18 september aanstaande worden verloot onder de mededingers. Van 19.297 mensen is er te lezen hoe een basisinkomen 45851 zaken in hun leven zou veranderen.

De afgelopen week hebben er verschillende evenementen plaatsgevonden zoals u op de website voor de week van het basisinkomenhebt kunnen zien. Zondagavond 21 september was de afsluiter een Tegenlicht aflevering van de VPRO op NPO 2 waarna aansluitend de week daarom diversen Tegenlicht Meetups in verschillende steden en een avond over het Basisinkomen in Tilburg.

In een van de volgende aflevering van deze brief hoop ik van deze verschillende evenementen verslag uit te kunnen brengen.

Met vriendelijke groet,

Adriaan Planken,