2e Bijeenkomst werkgroep financiering basisinkomen 21 april

De tweede bijeenkomst van de werkgroep financiering Basisinkomen plaats zal vinden op woensdag 21 april a.s. te Utrecht. Aanvang 13.30 uur. Precieze locatie onbekend. Graag t.z.t. meer informatie vanuit deze werkgroep. (dus niet 14/4 zoals abusivelijk eerder vermeld)