Basisinkomen actueel 30 augustus 2014 week 35

Alweer een week waarin het moeilijk is te kiezen uit alle berichten die langskwamen met betrekking tot het basisinkomen: MIES-lab op 29 september in Groningen, het negatieve advies dat de Zwitserse Bundesrat heeft gegeven met betrekking tot het overgaan tot een referendum over het basisinkomen, de moeite die minima hebben om met hun hogere huren rond te komen, het artikel van Bart Nooteboom, “Basisinkomen prikkelt sociaal-culturele dienstverlening” (Me Judice, 27 augustus 2014) en het artikel “Waarom centrale banken rechtstreeks geld zouden moeten geven aan de mensen“  (https://basisinkomen.nl/wp/druk-minder-geld-maar-breng-er-meer-van-omloop/), waarvan Joop Böhm op onze website een samenvatting heeft gepubliceerd.

 

Eerst maar eens het MIES-lab op 29 augustus 2014: Een zeer geslaagde bijeenkomst met – naar ik hoorde 75 -bezoekers , die over meerder tafels waren verdeeld. een debat over het nut van een experiment met een basisinkomen. Twee inleiders. Liesbeth van Tongeren (Groen Links) en Loek Groot (universitair hoofddocent Economie van de publieke sector aan de Utrecht University School of economics (USE). Zijn onderzoek richt zich op de interactie tussen sociale zekerheidsarrangementen en de arbeidsmarkt, met speciale aandacht voor het voorstel van een basisinkomen of negatieve inkomensten belasting. Zijn dissertatie Basic Income and Unemployment (1999) ontving het predicaat cum laude. Andere onderzoeksinteresse liggen op het terrein van milieu-economie en sporteconomie, Momenteel werkt hij aan een project onder de werktitel World’s public goods. Lid van de Vereniging Basisinkomen. Gepokt en gemazeld in het theoretisch voorbereiden  van een pilot/experiment met het basisinkomen). Zijn voordracht vond ik zeer goed en ging met name over de voors en tegens van een basisinkomen. Nicolette Wever maakte er op  verzoek van MIES  conceptualiserende illustraties van (info@studiodroomwever.nl, Essentie in Beeld, www.studiodroomwever.nl, http://nl.linkedin.com/in/studiodroomwever, zie bijlagen)

Halverwege de week kwam de Bundesrat in Zwitserland met een zonder meer afwijzend advies aan haar parlementariërs om niet voor een referendum over het basisinkomen te stemmen. Uit angst dat “het volk” er  wellicht in meerderheid voor zal stemmen. Als bekende tegenargumenten werden het wegvallen van de prikkel om (voor een inkomen) te gaan werken, “niets voor niets” en de zogenaamde onbetaalbaarheid aangevoerd. Gedurende de komende twee jaar zal nog brede discussie volgen voor een en ander definitief wordt bepaald.

Opnieuw meerder berichten die aantonen dat steeds meer mensen de broekriem harder aan moeten trekken doordat de huren of de premies voor de ziektekostenverzekering te hoog voor hen worden om nog goed rond te kunnen komen. Het bezoek aan de voedselbanken zou in een paar gebieden zijn afgenomen. Bijvoorbeeld in Noord-Holland, steden in Brabant, Twente en de Haaglanden (Trouw, 2014-08-30). In Noordoost-Nederland, neemt de vraag nog steeds toe. In Zuid-Limburg is er zelfs een wachtlijst van 300 huishoudens . Hoe de afname tot stand is gekomen is onduidelijk. Hoe de trend zich verder zal ontwikkelen eveneens.

Dan de weer oplaaiende discussie over flexwerkers, de moeite die velen hebben hun hoofd boven water te houden. Anderen die weer ongelooflijk kort door de bocht en generaliserend de zzp’ers die om steun vragen geen knip voor hun neus waard verklaren zonder te letten op de grote verschillen die er tussen zzp’ers zijn (denk aan de vrachwagenchauffeurs, databaseoperators, Vertaalklussen voor 1 cent per woord (“vroeger”5 cent per woord) en pakketbezorgers (http://www.volgensnederland.nl/themas/werk).

Aan de andere kant steun voor het basisinkomen uit (onverwachte?) hoek van Bart Nooteboom  “Basisinkomen prikkelt sociaal-culturele dienstverlening” (Me Judice, 27 augustus 2014)( Bart Nooteboom is als part-time professor Innovation policy verbonden aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen aan de Universiteit van Tilburg).

Tenslotte niet te vergeten het afronden van de voorbereidingen voor de komende activiteiten, waarvan een onderdeel is het maken van een nieuwe toegang voor onze website, wat een en ander toegankelijker moet maken en moet voorkomen dat de website bij de verwachtte toename aan bezoekers tijdens en na de “7e internationale week van het basisinkomen” weer plat gaat zoals na de Tegenlicht uitzending eerder dit jaar. De website is te bereiken via de link http://basisinkomen.nu

Ad planken 30 augustus 2014