Basisinkomen actueel 8 augustus 2014 week 32

Wie regelmatig de “Daily Basic Income Paper” doorneemt en daarnaast ook nog Blendle (“alerts”: armoede, minima en basisinkomen) en last but not least “De Correspondent”, is de laatste weken veel tegengekomen wat van belang is voor de begripsvorming en registratie van de actualiteit rond het basisinkomen.

Min of meer in willekeurige volgorde is het volgende gebeurd:

  • De Scottish Green Party heeft het basisinkomen in hun programma opgenomen.
  • Er is opnieuw een groep werknemers die staakt vanwege de verslechterde arbeidsomstandigheden. Na de schoonmakers en de bezorgers van KPN staakten onlangs de buschauffeurs. En minister-president Rutte maar volhouden dat er geen armoede in Nederland bestaat. Heeft hij zijn oor weleens te luisteren gelegd bij de ATD? Weet hij wel dat nu zelfs de voedselbanken de noodklok luiden, omdat ze bang zijn niet meer aan de vraag te kunnen voldoen? Weet hij dat jongere werklozen en bijstandsuitkeringsgerechtigden zich in de schulden moeten steken om hun huur te kunnen blijven betalen, en de drempel om verder te studeren door diezelfde schulden steeds hoger wordt? En zij zijn niet de enigen zonder uitzicht op een menswaardig bestaan!
  • Opnieuw is duidelijk is gemaakt hoe armoede een van de belangrijkste oorzaken is van gezondheidsproblemen (zie filmpje met dr. Anna Reid).. Dit weten we vanzelfsprekend al langer (door de ontwikkeling van o.a. de maatregelen met betrekking tot het koesteren van een goede hygiëne, de resultaten van verschillende criminologische studies). Net zoals we weten dat te geringe inkomsten en daarmee samenhangend een te grote inkomensongelijkheid recht evenredig samenhangt met het aantal sociale en gezondheidsproblemen in de betreffende samenleving (zie de publicaties van Richard Wilkinson en Kate Pickett in “The Spirit Level”, november 2010 ). Terwijl ook duidelijk gemaakt is waar het optimum van de verdeling ligt (meer dan twee en half keer modaal draagt niet verder bij aan het geluksgevoel).
  • Er lopen meerdere mensen rond met het plan om op de een of andere manier een experiment met het basisinkomen op te gaan zetten. Zo leefde er al enige tijd het idee om in de Liemers zo’n experiment te starten met alternatieve betaalmiddelen. En onlangs riepen verschillende mensen tijdens een thema-avond in Groningen georganiseerd door het GJPK (Groninger politieke jongeren kontakt), dat zij hun eigen experiment met een basisinkomen wilden beginnen in hun woonplaats.  Daarna werd de manifestatie aangekondigd van MIES (Maatschappij voor Innovatie van Economie en Samenleving). Die zal plaatsvinden op 29 augustus in Groningen. Ook in Den Haag is iemand die een experiment wil opzetten. Tot slot zijn wij zelf sinds april dit jaar bezig met het opzetten van een experiment. We zoeken daar politiek draagvlak voor en willen het opzetten volgens de richtlijnen van Guy Standing (2011) (zie Jacobi, Dirk ; Strengmann-Kuhn, Wolfgang ; Bildungswerk Berlin der Heinrich-Böll-Stiftung (Hrsg.): Wege zum Grundeinkommen. Bildungswerk Berlin der Heinrich-Böll-Stiftung, Berlin 2012.).

Ad Planken, 24 augustus 2014