Waarom heeft invoering van basisinkomen in Nederland meer kans dan in andere ontwikkelde landen?
30 mei 2023 Alexander de Roo

Volgens Tijs Laenen is kans om basisinkomen in Nederland in te voeren groter dan veel andere landen. Alexander de Roo doet beknopt verslag van de lezing waarin hij dat stelt.
Lees verder

Lees verder
Met burgerbijslag, burgerinkomen en vooral bestaansgeld op weg naar basisinkomen
28 mei 2023 Reyer Brons

In de nota Tussenstappen van Alexander de Roo en Reyer Brons worden als mogelijk tussenstappen naar basisinkomen opgevoerd de burgerbijslag (met woontoeslag) en het burgerinkomen. Inmiddels is ook het bestaansgelds als tussenstap ontwikkeld en dat is een veel betere variant.
Lees verder

Lees verder
Jan Pronk en het basisinkomen
25 mei 2023 Beheer Website

Jan Pronk was jarenlang het boegbeeld van succesvolle linkse politiek, van de sociaaldemocratie – de politieke stroming die massa’s mensen
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen van A tot Z. Natuurrecht
23 mei 2023 Redactie Website

Basisinkomen is een natuurrecht. We moeten zorgen dat alle noodzakelijke basisvoorzieningen beschikbaar zijn en dat er gewerkt wordt aan het verbeteren van de omstandigheden. Naast de in de aarde aanwezige grondstoffen, is ook de aarde zelf van iedereen. Het eerlijk delen van  die rijkdom is een belangrijke opdracht voor ons allen.
Lees verder

Lees verder
Dialoogtafel Basisinkomen
18 mei 2023 Beheer Website

Aan de hand van een vijftal vragen gaan we een persoonlijk gesprek voeren over wat het basisinkomen eigenlijk is en welke invloed et zal hebben op je eigen leven onder leiding van Sarath Davala..
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen – Een ongekend alternatief – INLEGVEL
18 mei 2023 Redactie Website

Het boekje ‘Basisinkomen, een ongekend alternatief’ van juli 2021 blijft in hoge mate actueel, zowel de inhoud als helaas ook de titel. Er is inmiddels een inlegvel bij hoofdstuk 5 over de Financiering. Het boekje kan nog steeds besteld worden.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen van A tot Z. Minder Overheidsbemoeienis
13 mei 2023 Redactie Website

Basisinkomen maakt veel bureaucratie overbodig. De overheid zich zal kunnen hervormen van een controlerende, bestraffende overheid naar een ondersteunende motiverende overheid. Dan zal het vertrouwen in de overheid van een groot deel van de bevolking terugkeren.
Lees verder

Lees verder
Drijfhout en Basisinkomen
11 mei 2023 Beheer Website

Drijfhout wordt in onze tekst als metafoor gebruikt voor de op drift geraakte klimaatvluchtelingen én minderbedeelden zonder bestaanszekerheid. In de oproep tot noodzakelijke systeemveranderingen speelt het basisinkomen de hoofdrol. We roepen op tot de invoering ervan.
Lees verder

Lees verder
Nieuw ‘Plan van de Arbeid’ bepleit basisinkomen 
Recensie: Nieuw ‘Plan van de Arbeid’ bepleit basisinkomen 
8 mei 2023 Alexander de Roo

Journalist Michiel Zonneveld pleit in zijn pas verschenen boek voor een nieuw Plan van de Arbeid. Dat lijkt ouderwets, maar is het niet. Alexander de Roo schreef er een recensie over.
Lees verder

Lees verder
Het einde van de toeslagen – echt waar?
8 mei 2023 Reyer Brons

Toeslagen, we moeten er van af maar het lijkt alsof niemand dat ook echt aan wil pakken. De inspecteur van de belastingen slaakt een noodkreet, maar biedt geen oplossing. Een Haags rapport komt met een goede analyse, maar verstrikt zich door uitgangspunten te kiezen die alles ingewikkeld laten.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen van A tot Z. Luiheid
3 mei 2023 Redactie Website

Uit experimenten met basisinkomen  blijkt dat mensen niet uitsluitend op de bank gaan zitten. Laten we niet vergeten dat er  ook veel mensen zijn die vrijwillig in vele besturen meedraaien of anderszins zonder betaling goed werk doen.
Lees verder

Lees verder
Rapport: ‘Het einde van de toeslagen’. Een analyse van Joop Böhm
28 april 2023 Joop Böhm

Het Instituut voor Publieke Economie kwam op 12 april uit met een rapport: ‘Het einde van de toeslagen’. Joop Böhm analyseert.
Lees verder

Lees verder
DE GOEDE TOEKOMST volgens futuroloog Peter van der Wel
24 april 2023 Alexander de Roo

Peter van der Wel heeft een optimistisch kijk op de toekomst, als het gaat over energie en milieu. Er is een omslagpunt dichtbij We moeten wel op letten dat het ook sociaal goed gaat, dat niet alleen de elite profiteert van de vooruitgang. Ook daar is en omslagpunt nodig, zoals basisinkomen dat kan bieden.
Lees verder

Lees verder
Zorg ervoor (minimumloon, basisinkomen enz.) dat iedereen voldoende heeft om van rond te komen
20 april 2023 Reyer Brons

Caspers Aalbers, hoogleraar RUG: Zorg ervoor (minimumloon, basisinkomen enz.) dat iedereen voldoende heeft om van rond te komen.
Lees verder

Lees verder
Brede steun voor genereus basisinkomen, maar onder voorwaarden
19 april 2023 Bert Vos

Onder Nederlandse kiezers is een redelijk brede steun voor een basisinkomen. Dat schrijven onderzoekers op de site van University Tilburg.
Lees verder

Lees verder
Betrek burger bij beleid, neem kennis serieus, wees rationeel, denk eens aan basisinkomen
18 april 2023 Reyer Brons

Rob van Engelenburg en Peter van Hoesel bundelen in een boek ongeveer een decennium aan artikelen over hun kijk op beleid en hoe het beter kan. Kort gezegd: laat de burger participeren, neem kennis en onderzoek serieus, ontwikkel rationeel beleid en denk ook eens aan basisinkomen.
Lees verder

Lees verder
Het Raam van Overton toepassen op Basisinkomen
13 april 2023 Johan Horeman

Het zogenaamde Overton-venster geeft zes verschillende invalshoeken op de wereld of een idee, van negatief tot positief. Johan Horeman past dit toe op het idee basisinkomen.
Lees verder

Lees verder
FNV en basisinkomen: positieve grondhouding
9 april 2023 Jan Stroeken

De FNV heeft een positieve grondhouding met betrekking toet basisinkomen, maar wil eerst nog een aantal zaken onderzoeken….. Jan Stroeken reageert op de vragen van Kitty Jong wie het het vieze werk straks doet en hoe de financiering mogelijk is en ook op haar stelling dat basisinkomen niet ingevoerd kan worden bij een rechtse regering.
Lees verder

Lees verder
De bestaanszekerheid van de VNG en het basisinkomen
6 april 2023 Peter van Hoesel

Bestaanszekerheid als grondwettelijke overheidszorg verkeert in een crisis. Om een menswaardig bestaan veilig te stellen, moeten we het tij keren. De VNG pleit voor een doorbraak en een lokale agenda bestaanszekerheid, we roepen maatschappelijke partners op daarover met ons het gesprek aan te gaan. Peter van Hoesel komt met een voorstel om de vage oproep te voorzien van een meer concreet antwoord.
Lees verder

Lees verder
Bestaansgeld om Fiscale Regelingen te verbeteren
3 april 2023 Reyer Brons

Er loopt een internetconsultatie gericht op het vereenvoudigen van fiscale regelingen. Het gaat om circa 130 regelingen, waar de toeslagen niet eens bij zitten. Basisinkomen zou een oplossing zijn, n die niet alleen het fiscale stelsel maar ook het sociale stelsel flink kan opschonen. Bestaansgeld is in de consultatie ingebracht als aanzet naar basisinkomen, die in eerste instantie gericht is op de fiscale regelingen inclusief de toeslagen
Lees verder

Lees verder
De tussenstappen naar basisinkomen en de actuele politieke situatie
31 maart 2023 Alexander de Roo

Het sociale en fiscale stelsel in Nederland kraakt in zijn voegen. In de discussie is basisinkomen een oplossingsrichting die nauwelijks aan de orde komt. Wij willen de discussie verder helpen met twee verschillende tussenstappen. Onderstaand de actuele politiek situatie.
Lees verder

Lees verder