Nieuwsbrief nr 8 oktober 2016

Na een drukke week van het basisinkomen, waar weer veel mensen informatie hebben kunnen opnemen, hier een overzicht van de maand september..

Veel leesplezier

---

Van de vereniging

---
Het politieke debat komt op gang

Het politieke debat komt op gang

Wij kijken terug op een succesvolle basisinkomenweek. Op vijf continenten is de 9e "Week van het Basisinkomen" gevierd. In Nijmegen stonden we met een opvallende tent en zijn er honderden gesprekken gevoerd en pamfletten uitgedeeld. Zelf heb ik in Amstelveen, Dordrecht en de Achterhoek gesproken. Overal in het land zijn bijeenkomsten geweest en is actie gevoerd. Op de Algemene Ledenvergadering …

Meer lezen.

---
Kort Verslag ALV 25 september 2016 te Arnhem

Kort Verslag ALV 25 september 2016 te Arnhem

Aanwezig een 20 leden, afmelding van 25 leden. De nieuwe penningmeester Marten Kramer stelt zich persoonlijk voor, bij zijn verkiezing op 22 mei was hij in het buitenland. Het verslag van de kascontrole commissie wordt goed gekeurd en het bestuur decharge verleend over het financiële jaar 2015. De begroting voor 2017 ten bedrage van ca. 13.000 € wordt aangenomen, inclusief …

Meer lezen.

---
Een oproep om contributie te betalen op de nieuwe rekening bij Triodos

Een oproep om contributie te betalen op de nieuwe rekening bij Triodos

Op de afgelopen ledenvergadering van de vereniging heeft de penningmeester de aanwezige leden geïnformeerd over de contributiebetalingen van afgelopen jaren. Kort gezegd: Er komt te weinig contributie binnen voor het aantal leden dat we hebben. Dus hierbij een oproep aan de leden die dit jaar nog niet betaald hebben om hun contributie alsnog te betalen. Aan de leden die vorig jaar (2015) …

Meer lezen.

---
Basisteam Den Haag-Zoetermeer breidt activiteiten uit

Basisteam Den Haag-Zoetermeer breidt activiteiten uit

Wij van Basisteam Den Haag-Zoetermeer  (BT) zijn nu met 5 kernleden actief. We komen 10x per jaar bijeen op de laatste woensdag van de maand, behalve in de zomermaanden en met kerst. Publieke activiteiten 18 april 2016: presentatie gehouden over OBI bij het ZZP Netwerk Loosduinen in Den Haag. 27 april 2016: flyeractie gehouden met Koningsdag op de Vrijmarkt in de …

Meer lezen.

---
bt-groningen-1-190916

Wadapartja: een basisinkomen, maar wel logisch

In de internationale week van het basisinkomen is er op 19 september 2016 een bijeenkomst geweest in Groningen. De open oproep om over het Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBi) met elkaar van gedachten te wisselen, heeft geresulteerd in een soort huiskamergesprek, maar dan in een gezellig café. 9 belangstellenden kwamen naar Wadapartja om samen met 4 mensen van de organisatie van gedachten …

Meer lezen.

---
bt-assen-2-210916

Basisteam Assen met het OBi in de kerk

Op 21 september heeft BT Assen een meer dan succesvolle avond georganiseerd met als thema een Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBi) in de Adventskerk in Assen. Er waren 4 uitstekende inleiders. Willem Banning, Voorzitter van FNV Uitkeringsgerechtigden uit Arnhem Jasper Honkoop, VVD raadslid uit Groningen Antonius Nicola, Presentator VBi uit Steenwijk Frans Kerver, eerste Nederlander met een basisinkomen uit Groningen De zaal …

Meer lezen.

---

Overige nieuwsfeiten

---
Basisinkomen nodig in beroepssector van componisten en musici

Basisinkomen nodig in beroepssector van componisten en musici

Creatieve (componisten) en uitvoerende musici staat inmiddels het water tot aan de lippen – gaan zij niet mee in hetgeen ‘de markt’ van ze eist zijn er nog maar twee opties over: een (andere) baan zoeken en in de avonduren het creatieve vak uitoefenen of helemaal stoppen. Een niet geringe hoeveelheid componisten en uitvoerende musici ziet zich genoodzaakt om zonder …

Meer lezen.

---
Steden mogen experimenteren met bijstand; nog lang geen basisinkomen

Steden mogen experimenteren met bijstand; nog lang geen basisinkomen

Steeds meer gemeenten willen als antwoord op de ingewikkelde uitkeringsregels experimenteren met het zogeheten basisinkomen. Dit houdt in dat elke burger een vast bedrag per maand krijgt zonder dat daar regels en controle tegenover staan. Burgers met een basisinkomen zouden meer ruimte krijgen zichzelf te ontplooien en te participeren in de samenleving. De gemeenten die willen experimenteren kiezen echter niet …

Meer lezen.

---

Veel kamerleden weten onvoldoende over Basisinkomen

De behandeling van de initiatiefnota basisinkomen, maandag jl. (19 sept 2016 red.) in de Thorbeckezaal, heeft weinig klaarheid gebracht. Dat kon ook haast niet, doordat ten eerste vele kamerleden het moeilijke onderwerp onvoldoende beheersten (maar vaak wel al bij voorbaat hun mening klaar hadden) en ten tweede de initiatiefnemer een ander basisinkomen uit de hoge hoed toverde dan de versie die het meest simpel en meest gebruikelijk is, het UBI of Universeel Basisinkomen. Misschien mag ik even met u “bijpraten.”

Lees verder...

---
Debat over basisinkomen wint aan interesse in EU

Debat over basisinkomen wint aan interesse in EU

Commissaris voor Werkgelegenheid Marianne Thyssen wil, voorafgaand op de gesprekken met de lidstaten volgend jaar ivm de fundamentele veranderingen op de arbeidsmarkt, ook meer aandacht voor de tal van « gratis geld » experimenten. « Het is cruciaal deze veranderingen nauwlettend op te volgen, en ons af te vragen hoe we ons arbeidsrecht, sociale bescherming en de arbeidsmarkt instellingen kunnen …

Meer lezen.

---
Basisinkomen onderwerp bij politieke beschouwingen Den Haag

Basisinkomen onderwerp bij politieke beschouwingen Den Haag

Deze week is het de Internationale Week van het Basisinkomen. Steeds meer mensen in Nederland, maar ook daarbuiten zien de voordelen van een onvoorwaardelijk basisinkomen. Om mensen kennis te laten maken met het idee werden verschillende evenementen, lezingen en bijeenkomsten georganiseerd. De Vrijzinnige Partij organiseerde een politiek café in de VIPbus in Utrecht. Hier gingen leden van de partij, geïnteresseerden …

Meer lezen.

---

Steun het Open Collective voor een Europees Onvoorwaardelijk Basisinkomen

Onvoorwaardelijk basisinkomen Europe (UBIE) pleit voor de invoering van een Onvoorwaardelijk Basisinkomen in Europa. In 2013, verzamelden we 300.000 handtekeningen in alle EU-landen voor deze zaak, en onze alliantie ontstond uit deze inspanning.

UBIE verbindt meer dan 200 actieve leden uit 25 landen over het hele continent. Ze investeren grote sommen van hun tijd, energie en geld in geregelde vergaderingen en organiseren bijeenkomsten in steden door heel Europa, ontwikkelen projecten om een basisinkomen te bevorderen en werken aan bewustmaking van het publiek, alsmede steun onder beslissers. Als gevolg hiervan, staat het Basisinkomen nu op de agenda in het politieke debat van veel Europese landen.

Met uw hulp kunnen we onze financiële basis versterken om ons werk te professionaliseren en zo de reis naar een UBI versnellen. Met Open Collective kunnen we transparant laten zien hoe uw bijdragen een verschil maken.

Lees verder...

---

Social Media en Kalender

Ben je actief op social media, kijk dan eens of er iets voor je gading bij zit via het overzicht van groepen en websites over basisinkomen op  http://basisinkomen.net/obi/lokale-facebook-groepen/

Hier is ook de kalender te vinden: http://basisinkomen.net/obi/calendar/

Heb je zelf een activiteit omtrent basisinkomen of weet je er een die niet in de kalender staat, gebruik dan ons inzendformulier http://basisinkomen.net/obi/hier-kun-je-een-evenement-insturen/

---