Header
---

Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Basisinkomen 2017

De algemene jaarvergadering van Vereniging Basisinkomen 2017 wordt gehouden op 7 mei in het Emmacentrum te Utrecht. Een greep uit het programma Verslagen van het bestuur en de penningmeester, voorstellen bestuurskandidaten, actieprogramma 2017 en een praatje van Sjir Hoeijmakers over de voortgang van de experimenten in Nederland De stukken zijn via de website te lezen en zijn inmiddels verstuurd en/of te lezen op de website

Agenda Jaarvergadering VBi 7 mei 2017

Locatie: EMMA Centrum(Cremerstraat 245/247, 3532 BJ Utrecht, 030 - 293 87 17)zondags vrij parkeren in de buurt

Tijd: inloop vanaf 12.30. Start: 13 uur.

I  Zakelijk gedeelte

• Mededelingen

• i) acties vanaf de jaarvergadering

• ii) nabespreken uitslag verkiezingen/ filmpje, etc

• iii) reken app

• iv) Muntstickers

• Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 22 mei 2016

• Jaarverslag 2016

• i) Ledenaantal op 7 mei 2017: 648

• ii) Opgezegd sinds 17 mei 2016:

• iii) Overleden sinds 17 mei 2016:

• financieel jaarverslag/balans/staat van baten en lasten
kascommissie: Meindert Brunia en Jan Maarten Fernig

• Samenstelling bestuur
Hilde Latour en Els Roumen zullen het bestuur komen versterken als respectievelijk Secretaris Internationaal en tweede secretaris. (zie s.v.p. de betreffende bijlage voor meer gegevens over hen.)
In onze ogen hebben we nog behoefte aan een iemand die nauw betrokken is bij onze website, iemand die de PR een boost kan geven, een fondsenwerver en een juridisch medewerker.

• voorbereiding basisinkomenweek (derde week van september)

II Inhoudelijk gedeelte

• Inleiding door Sjir Hoeijmakers
Basisinkomen experiment en in binnen- en buitenland

https://basisinkomen.net/obi/activiteit/alv-vereniging-basisinkomen/

---

Jaarverslag Vereniging Basisinkomen 2016

2016 was ons zilveren jubileum jaar! Het begon met het jubileumcongres in Maastricht dat van 28 januari af drie dagen in beslag nam. Dit congres was opgezet als een internationaal congres, waarbij de eerste dag was gereserveerd voor een Nederlands onderonsje gericht op het wel en wee van de vereniging, de basisteams en geweldloze communicatie als training voor het voeren …

Meer lezen.

---

Financieel jaarverslag Vereniging Basisinkomen 2016

Financieel jaarverslag 2016 In de bijlage vindt u de belangrijkste gegevens over de financiën van de vereniging. Ten eerste is dat de balans van de vereniging die inzage geeft in de stand van het vermogen van de vereniging aan het begin- en aan het eind van het afgelopen jaar. Verder is dat de exploitatierekening waaruit blijkt welke inkomsten en uitgaven de …

Meer lezen.

---

Nieuwe Bestuurskandidaten 2017

Twee nieuwe kandidaten voor het bestuur stellen zich voor....

Meer lezen.

---

Werkplan Vereniging Basisinkomen 2017

Werkplan VBi 2017  Basisteams  Presentaties  Jongeren  Politieke partijen  Samenwerking Directe democratie  Organisatie VBi   BASISTEAMS Ondersteunen opbouw Nieuwe opzetten Handleiding BT’s Rol beleidsvorming Beschikbaar stellen pr-middelen   PRESENTATIES Presentatoren Kwaliteit presentaties Workshop ‘Geweldloze communicatie’ Draaiboek Pro-actief inzetten   JONGEREN Opzetten jongeren’afdeling’ Actievormen ontwikkelen   POLITIEKE PARTIJEN Mobiliseren voorstanders OBi   SAMENWERKING Nationaal: Gelijkgezinde groeperingen Belangen verenigingen-vakbeweging Internationaal: UBIE BIEN   …

Meer lezen.

---

Social Media en Kalender

Ben je actief op social media, Ga dan naar Facebook of Twitter en kijk dan eens of er iets voor je gading bij zit via het overzicht van groepen en websites over basisinkomen op  http://basisinkomen.net/obi/lokale-facebook-groepen/

Hier is ook de kalender te vinden: http://basisinkomen.net/obi/calendar/

Heb je zelf een activiteit omtrent basisinkomen of weet je er een die niet in de kalender staat, gebruik dan ons inzendformulier http://basisinkomen.net/obi/hier-kun-je-een-evenement-insturen/

---