Header
---

Nieuwsbrief 2017 nr 5 ( mei/juni)

Mocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen; onderaan deze uitgave staan links om uit te schrijven of uw inschrijving te wijzigen (bij wijziging emailadres).

Het basisinkomen verder brengen gaat niet vanzelf.
Het maatschappelijk debat kun je vaak gratis volgen en beïnvloeden via sociale en gewone media, maar het denkwerk erachter en de mensen die dat doen ontmoeten elkaar en willen ook jouw verhaal erbij betrekken.
Wil je dat het basisinkomen steeds meer draagvlak krijgt?

Word dan ook echt lid van de vereniging basisinkomen!

En als je zelf lid bent, kijk eens om je heen wie er nog meer solidair zijn met ons doel en nodig ze actief uit!
Surf naar: http://basisinkomen.eu/lidmaatschap-aanvragen-vereniging-basisinkomen/

Voor vragen over uw eventuele lidmaatschap van Vereniging Basisinkomen kunt u contact opnemen via ons contactformulier.

---

Van de vereniging

---
Notulen ALV mei 2017

Notulen ALV mei 2017

Notulen Algemene Ledenvergadering 7 mei 2017 1. Uitnodiging ledenvergadering De leden zijn niet expliciet per mail uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering. De uitnodiging stond in de Nieuwsbrief. De opkomst is aan de magere kant met ± 30 leden. Hoe in het vervolg alle (betalende) leden de Algemene Ledenvergadering duidelijker onder de aandacht te brengen? Het Bestuur zal hierover nadenken. 2. …

Meer lezen.

---
Sjir Hoeijmakers over status experimenten basisinkomen

Sjir Hoeijmakers over status experimenten basisinkomen

Sjir Hoeijmakers  verteld over status experimenten basisinkomen op de ledenvergadering van mei 2017. Niet echt experimenten met basisinkomen,  maar met bijstand in Nederland en anderssoortige uitkeringen in de rest van de wereld. https://www.youtube.com/watch?v=trE0DfqBN-w

Meer lezen.

---
Aandacht voor Basisinkomen in Valletta en Leeuwarden in 2018

Aandacht voor Basisinkomen in Valletta en Leeuwarden in 2018

Op vakantie in Malta had ik een gesprek met Narcy Calamatta. Hij is een bekend tv-producer op Malta, internationaal filmmaker en fervent voorstander van een basisinkomen. Omdat zowel Valletta als Leeuwarden culturele hoofdstad van Europa zijn in 2018 hebben we het plan opgevat om het basisinkomen in dat jaar waar mogelijk gezamenlijk in media-aandacht te krijgen. Leeuwarden is daar daar …

Meer lezen.

---

Overige nieuwsfeiten

---
Radar Extra: kans op werk: 3 procent

Radar Extra: kans op werk: 3 procent

Trosradar besteed aandacht aan het basisinkomen. Helaas is onze voorzitter Alexander de Roo niet te zien in de uitzending terwijl hij wel geïnterviewd is. Hij is te spreken via zijn whatsapp  of via het contactformulier. Zie ook het commentaar van Alexander hieronder. Ze sturen honderden sollicitatiebrieven en krijgen vaak niet eens een ontvangstbevestiging. Laat staan een uitnodiging voor een gesprek. …

Meer lezen.

---
“Durf het belastingstelsel nou eens aan te pakken”

“Durf het belastingstelsel nou eens aan te pakken”

Deze aansporing boven een column in Elsevier kan ik van harte onderschrijven, hoewel mijn beweegredenen soms afwijken van die van Jean Dohmen. Vereenvoudiging Bij "de noodzaak van een vereenvoudiging van het belastingstelsel”, waartoe ook fiscale experts Leo Stevens en Koen Caminada toe oproepen, zijn we eensgezind. Ook ik denk dat het goed zou zijn als daar al bij de kabinetsformatie …

Meer lezen.

---
FNV ziet toekomst voor basisinkomen

FNV ziet toekomst voor basisinkomen

De FNV heeft de afgelopen dagen (mei 2017) haar congres gehouden over het meerjarenbeleidsplan 2017-2021.Ondanks meerdere amendementen op de Congresresolutie van het bestuur die aandacht vroegen voor de mogelijkheden van basisinkomen, kwam men niet verder dan “We onderzoeken de komende periode het basisinkomen en starten een discussie hierover.” Door weldoordacht inspreken en onderhandelen met het bestuur is het volgende tekstvoorstel …

Meer lezen.

---
Liberalen en groenen jagen de Belgische discussie over basisinkomen aan.

Liberalen en groenen jagen de Belgische discussie over basisinkomen aan.

Op 9 mei discussieerden op de universiteit van Hasselt maar liefst zeven politici en economen uit België over het basisinkomen voor een publiek van 150 studenten. Nele Lijnen (witte trui) is parlementslid voor de Open VLD (zusterpartij VVD). Welbespraakt bepleit zij de voordelen van het basisinkomen zonder zich op een bepaald niveau vast te leggen. In haar nieuwe boek Win …

Meer lezen.

---
Globalisering en armoedebestrijding

Globalisering en armoedebestrijding

Globalisering is wereldwijd gezien de beste manier om armoede te bestrijden. Nationalisme en protectionisme staan juist op gespannen voet met armoedebestrijding. Er moet wel een ander idee komen dan krampachtig vast houden aan  vast werk voor iedereen. Dat idee is invoering van basisinkomen. Laat ik maar meteen een knuppel erin gooien: globalisering is wereldwijd gezien de beste manier om armoede …

Meer lezen.

---
Een basisinkomen: geen greep in de zak van een ander

Een basisinkomen: geen greep in de zak van een ander

Een basisinkomen verdeelt de natuurlijke bronnen en ‘vrije’ technologieën. Dit gaat niet ten koste van arbeid gedaan door anderen. Iedereen wordt dus beloond voor zijn of haar eigen arbeid zonder dat hiervan afgenomen wordt van wat van anderen is. Het enthousiasme voor basisinkomen in Nederland is in de afgelopen jaren sterk gegroeid. Dat betekent dat het ook tijd wordt om …

Meer lezen.

Een basisinkomen: geen greep in de zak van een ander - vervolg

Tegenstanders van basisinkomen vinden het gek om mensen die niet werken onvoorwaardelijk geld te geven, een basisinkomen.. Het lijkt er op dat dat betaald wordt ten koste van iemand die wel werkt. Dat is niet het geval.  Deze bijdrage van Anne Berkheij is het vervolg op zijn eerdere  bijdrage Een basisinkomen: geen greep in de zak van een ander. ‘’Iedereen …

Meer lezen.

---
Het basisinkomen - Gevolgen voor de arbeidsmarkt en loopbaanbegeleiding

Het basisinkomen - Gevolgen voor de arbeidsmarkt en loopbaanbegeleiding

Invoering van het basisinkomen heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt en dus ook voor de rol van loopbaanbegeleiders. Wat is te voorzien en waar bestaan onzekerheden? In april 2017 is door  mij in het blad Loopbaanvisie gepubliceerd over Het Basisinkomen - de gevolgen voor de arbeidsmarkt en loopbaanbegeleiding. Het hele nummer (thema Politiek) is hier te bestellen. De discussie over het basisinkomen is terug …

Meer lezen.

---
Youtube Kanaal Basisinkomen

Youtube: Kanaal Nederlandstalig Netwerk Basisinkomen

Verzameling Youtube video’s over Basisinkomen, gemaakt door diverse mensen, instanties, partijen en organisaties. Muziek, Debat, Lezingen, Praatjes, Promo’s, Docu’s, van alles is er wat, zelfs anti-reclame

Meer lezen...

---

Internationaal

---

Oproep voor de 10e internationale Week van het Basisinkomen 18-24 september 2017

De 10e internationale Week van het Basisinkomen zal worden gehouden van 18-24 september 2017
Een ieder die ideeen heeft voor activiteiten betreffende het basisinkomen en aanverwante zaken kan deze organiseren in deze week en zo wereldwijde aandacht krijgen.

meld je activiteit aan via het contactformulier op basisinkomen.net

---

Social Media en Kalender

Ben je actief op social media, Ga dan naar Facebook of Twitter en kijk dan eens of er iets voor je gading bij zit via het overzicht van groepen en websites over basisinkomen op  http://basisinkomen.net/obi/lokale-facebook-groepen/

Hier is ook de kalender te vinden: http://basisinkomen.net/obi/calendar/

Heb je zelf een activiteit omtrent basisinkomen of weet je er een die niet in de kalender staat, gebruik dan ons inzendformulier http://basisinkomen.net/obi/hier-kun-je-een-evenement-insturen/

---

Secretariaat Vereniging Basisinkomen,
Galgeveld 10,
3705 MB Zeist
Tel. 030-6991721

TRIODOS bank
IBAN nummer: NL52TRIO 0391 2270 68
BIC/SWIFT: TRIONL2U
KvK: 40537240
ANBI erkend
https://basisinkomen.nl
info@basisinkomen.nl