Nieuwsbrief Maart 2016

Het is al weer enige tijd geleden dat er een digitale nieuwsbrief is verschenen. Hopelijk zal dat in de toekomst weer regelmatig gebeuren.

In Het Kort

Naast de verheugende ontwikkeling die minstens zo belangrijk is voor het voort kunnen bestaan van de FNV als voor de functie van het FNV voor het bewaken van de goede arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden als het OBi eenmaal zal zijn ingevoerd is de fractie van de Vrijzinnige Partij in de tweede kamer naar buiten gekomen met de Initiatiefnota van het lid Klein: “Zeker Flexibel: over anders denken over werk en sociale zekerheid met een onvoorwaardelijk basisinkomen”. Dit geeft de mogelijkheid om de Tweede Kamer te vragen

• 

of zij bereid is om vanuit een positieve grondhouding/ attitude/ houding de maatschappelijke discussie over het basisinkomen te voeren?

• 

bereid is om het CPB en SCP opdracht te geven een verkennende studie uit te voeren naar de financieel/sociaal economische én gedragsaspecten in het kader van een basisinkomen?

• 

bereid is om de regering te verzoeken een reactie te geven op deze initiatiefnota, inclusief de nog uit te voeren onderzoeken die in deze initiatiefnota staan aangegeven?

Tegelijkertijd is er door leden van  de Vereniging Basisinkomen opnieuw een poging ondernomen om een goed stappenplan naar de realisatie van een volwaardig Onvoorwaardelijk Basisinkomen uit te werken. Dit zal op de eerstvolgende jaarvergadering 22 mei aanstaande ter bespreking worden aangeboden.  Eind april/begin mei ontvangt u de stukken en definitieve agenda voor de jaarvergadering.

---

Jaarvergadering VBi 2016 op 22 mei

Tijdens de jaarvergadering op 22 mei 2016 zal naast de statutair voorgeschreven punten opnieuw een bestuurswisseling plaatsvinden. Voor de vrij komende plaatsen kan ieder die dat wil zich kandidaat stellen. Het gaat in ieder geval om de functie van voorzitter, secretaris  en lid van het bestuur. Alexander de Roo heeft zich al een jaar geleden verkiesbaar gesteld voor de functie …

Meer lezen.

---
De activiteiten van de FNV-UG sinds november 2015 rond het basisinkomen.

De activiteiten van de FNV-UG sinds november 2015 rond het basisinkomen.

17 februari jongstleden deed ik mee aan de tweede informatie/discussie bijeenkomst van de sector Uitkeringsgerechtigden van de FNV over het basisinkomen.  Deze bijeenkomst vond voor mij plaats in Nieuwegein. Ter voorbereiding verspreidde de FNV een Interview met historicus Rutger Bregman, voorstander van een basisinkomen (.pdf), FNV Magazine nr. 2 en een Artikel over het Basisinkomen (.pdf), FNV Magazine nr. 3. …

Meer lezen.

---
Verslag van het jubileumcongres ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de Vereniging Basisinkomen

Verslag van het jubileumcongres ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de Vereniging Basisinkomen

Het onderwerp van het jubileumcongres was “Experimenteren met een partieel basisinkomen?” Het congres bestond uit drie delen: De bijzondere algemene ledenvergadering vrijdagmiddag 29 januari 2016 Het echte internationale congres op 30 januari 2016 De algemene ledenvergadering van UBIE- Unconditonal Basic Income Europe op 31 januari 2016 Alle drie de delen zijn op een goede, stimulerende en positief stemmende manier verlopen. Het …

Meer lezen.

---
Boekbespreking: Democratie doe wel Basisinkomen

Boekbespreking: Democratie doe wel Basisinkomen

Het basisinkomen staat inmiddels bij velen op het netvlies. Overal wordt er over gesproken en velen denken na hoe dit te realiseren. Michiel van Hasselt, socioloog van huis uit, heeft door zijn jarenlange ervaring binnen het domein van de sociale zekerheid, een lezenswaardig boekje geschreven over de mogelijkheid het basisinkomen in Nederland stapsgewijs in te voeren en tegelijkertijd de democratie …

Meer lezen.

---
Congres Basisinkomen Maastricht goed bezocht door Internationaal publiek

Congres Basisinkomen Maastricht goed bezocht door Internationaal publiek

De Vereniging basisinkomen vierde in het weekend van 29-31 januari 2016 in Maastricht haar 25 jarige verjaardag met een driedaags internationaal congres met als thema "Experimenten met een Basisinkomen". Wethouder sociale zaken van Maastricht Andrë Willems opende de zaterdag het congres, waar ruim 150 aanwezigen uit diverse Europese landen aanwezig waren. De gastsprekers waren top, en Guy Standing en Philippe Van Parijs zijn …

Meer lezen.

---
Initiatiefnota Klein: sociale zekerheid met onvoorwaardelijk basisinkomen

Initiatiefnota Klein: sociale zekerheid met onvoorwaardelijk basisinkomen

Den Haag, 26 januari 2016 – De arbeidsmarkt is zo veranderd, daar passen nieuwe concepten bij. Sluit dus niet langer de ogen voor het basisinkomen, betoogt Norbert Kleinvan de Vrijzinnige Partij. Er komen steeds meer lokale regionale initiatieven voor vormen van een basisinkomen, maar dat is niet meer dan een regelarme bijstand. Het wordt tijd dat de landelijke politiek serieus …

Meer lezen.

---
Finse sprekers over experimenten basisinkomen op congres Maastricht 30 jan 2016

Finse sprekers over experimenten basisinkomen op congres Maastricht 30 jan 2016

Finse sprekers over experimenten basisinkomen op congres Maastricht .Een interessant onderdeel van de dag is de bijdrage van de voorzitter van BIEN Finland, Otto Letho, een intelligente all-rounder ( filosoof, wetenschapper, talen, linguïstiek en semiotiek, Anglo-Amerikaanse politieke filosofie, anarchisme, klassiek-liberalisme en libertarisme, muziek en compositie, bloggen en journalistiek, politieke actie. Hij is lid van de “Groenen” in Finland. Hij zal het samen met Markus Kanerva hebben over de status van het Finse Basisinkomenproject.

Meer lezen.

---
website basisinkomen.nl opgenomen in archief de Koninklijke Bibliotheek

website basisinkomen.nl opgenomen in archief de Koninklijke Bibliotheek

In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen wij ook uw website archiveren en voor de lange termijn bewaren. Het gaat om de website en eventuele bijbehorende subdomeinen die toegankelijk zijn via de volgende URL(s): https://basisinkomen.nl/ Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt …

Meer lezen.

---
---