Nieuwsbrief April 2016

 

In Het Kort

Ik wil u de uitgave van het boek “Economie - De wereld als één economie” niet onthouden. Het is dit jaar uitgegeven. Het betreft de uitgave van een nieuwe vertaling van de “Nationalökonomischer Kurs” en het “Nationalökonomischer Seminar”. Beiden weerslagen van cursus die Rudolf Steiner in 1922 aan economie studenten heeft gegeven. Beiden nog even actueel en vernieuwend als destijds. In deze tijd waarin veel wordt gesproken over nieuwe soorten van economie verdient de in dit boek geschilderde denkrichting en vorm van vernieuwing ruime aandacht. Op verschillende plaatsen in het land vinden er sinds 17 maart verschillende bijeenkomsten plaats waar de actuele betekenis van de associatieve economie aan de hand van vele actuele thema’s aan de orde zal komen. De laatste op 28 april in Driebergen (Kraaybeekerhof) (Ut) met als titel “Associatieve economie - op zoek naar de juiste prijs”.

Tegenlicht Meet-Up

De Tegenlicht uitzending ”Vakbond van de toekomst” zal u niet zijn ontgaan. Als vervolg daarop vonden een aantal Tegenlicht MEET UP’s plaats verspreid in het land. De Meet-Up's kunt u hieronder vinden of in de kalender op de website https://basisinkomen.nl/agenda/

FNV Vakbondsdiscussie

Naast deze acties rond de vakbonden loopt discussie binnen de sector Uitkeringsgerechtigden van de FNV over het basisinkomen, die zich intussen uitbreidt binnen de FNV. Het FNV conceptvoorstel in hoofdlijnen mbt presentatie over invoering basisinkomen op het FNV-congres in 2017 als vakbondsdoel behelst o.a.:

• Het basisinkomen zoals FNV-uitkeringsgerechtigden dat voor ogen heeft, is qua hoogte en systeem vergelijkbaar met de huidige AOW, dus krijgt een samenwonend stel per persoon minder dan een alleenstaande.

• Voor iedereen die 18 jaar in Nederland heeft gewoond.

• Inkomen uit betaalde arbeid wordt niet verekend met het basisinkomen.

• Huidige toeslagen zoals de huur-en zorgtoeslag blijven bestaan.

• Werkeloosheid-en arbeifsongeschiktheids verzekeringen blijven ook, voor dat deel van het inkomen dat afkomstig is uit betaald werk.

Met bovenstaande wordt dit jaar nog wel eerst een FNV-leden raadpleging gedaan.

Jaarvergadering Vereniging

Bij deze een herinnering en hernieuwde oproep deel te nemen aan de jaarvergadering op 22 mei aanstaande in het EMMA Centrum Cremerstraat 245 in Utrecht 11 a.m.
O.a. Bestuursverkiezing en wisseling en voorstel nieuw stappenplan.

Tot nog toe hebben er zich nog geen kandidaten voor welke functie dan ook gemeld.

Conferentie Hamburg

19 en 20 mei 2016 zal er een conferentie over onvoorwaardelijk basisinkomen en Degrowth ("grenzen aan de groei") in Hamburg, Het doel van de conferentie is het verhogen van de bewustwording van beide bewegingen van het belang van beiden. Overlappingen zullen worden besproken, gemeenschappelijke uitdagingen en gebieden van mogelijke samenwerking. In het ideale geval kan een gemeenschappelijk netwerk tot stand komen ter bevordering van beide paradigma's en ter vermeerdering van hun politieke invloed op Europees niveau.

UBIE meeting Hamburg

Aansluitend aan de Conferentie in Hamburg zal de UBIE, Unconditional Basic Income Europe, een samenwerkingsverband van  Europese basisinkomenorganisaties een bijeenkomst houden om daar de voortgang van het Basisinkomen voor Europa te bespreken

Sociale Innovatie

Van 1 tot en met 3 september 2016 vindt aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (Burgemeester Oudlaan 50) de conferentie “Re-inventing the welfare state?: Een nieuwe kijk op duurzaamheid, gelijkheid en inclusie in het licht van sociale innovatie in heel Europa” plaats.

PS

 Kijk nog eens naar het verslag van onze 25 jarige jubileumconferentie in Maastricht van 30 januari 2016

Adriaan Planken, Voorzitter VBi

---

Overig Nieuws van de website en de agenda

---
Tegenlicht #meetup: Vakbond van Morgen: Samen voor het basisinkomen!

Tegenlicht #meetup: Vakbond van Morgen: Samen voor het basisinkomen!

De sociale zekerheid van een groot deel van de werkende mens staat onder druk. Vast werk wordt flexibeler. Automatisering en robotisering zullen menselijk werk steeds meer verdringen. Hoe moet de werkende mens zich de komende jaren organiseren en wat is de nieuwe onderhandelingspositie? Na aanleiding van VPRO's Tegenlicht worden er door het land Meet Ups  georganiseerd. Het is een prima gelegenheid om …

Meer lezen.

---
Een idee voor financiering Basisinkomen: Microbelasting op transacties

Een idee voor financiering Basisinkomen: Microbelasting op transacties

“Een Onvoorwaardelijk Basisinkomen (BGE/ OBi), waarover in Zwitserland op 5 juni 2016 zal worden gestemd, zal miljarden Franken kosten. In plaats van de tot nu toe vooral bediscussieerde drastische btw verhoging” stelt Ex Bondsraadsspreker Oswald Sigg een transactiebelasting voor “Het Onvoorwaardelijk Basisinkomen zou men dmv een nieuw soort microbelasting gefinancierd kunnen worden, zonder dat het iemand een centje pijn doet” …

Meer lezen.

---

Jaarvergadering VBi 2016 op 22 mei

Tijdens de jaarvergadering op 22 mei 2016 zal naast de statutair voorgeschreven punten opnieuw een bestuurswisseling plaatsvinden. Voor de vrij komende plaatsen kan ieder die dat wil zich kandidaat stellen. Het gaat in ieder geval om de functie van voorzitter, secretaris  en lid van het bestuur. Alexander de Roo heeft zich al een jaar geleden verkiesbaar gesteld voor de functie 

Meer lezen.

---

Informatie- en discussieavond over het basisinkomen – Beuningen 11 april 2016

BEUNINGEN – D66 Beuningen houdt maandag 11 april een informatie- en discussieavond over het basisinkomen. In De Zaak in Beuningen bijt Sjir Hoeijmakers, econometrist en promotor van het basisinkomen, om 20.00 uur het spits af met algemene informatie over basisinkomen. Daarna vertelt Mark Giebels van D66 Wageningen over ‘Het lokale experiment met de bijstand’ dat in de gemeente Wageningen van …

Meer lezen.

---

Tegenlicht Meet Up – Vakbond van Morgen – Nijmegen 12 apr 2016

De sociale zekerheid van een groot deel van de werkende mens staat onder druk. Vast werk wordt flexibeler. Automatisering en robotisering zullen menselijk werk steeds meer verdringen. Hoe moet de werkende mens zich de komende jaren organiseren en wat is de nieuwe onderhandelingspositie? Een prima gelegenheid om op deze Meet Up de relatie tussen vakbond en basisinkomen ook naar voren te …

Meer lezen.

Tegenlicht Meet Up – Vakbond van Morgen – Lelystad 13 apr. 2016

De sociale zekerheid van een groot deel van de werkende mens staat onder druk. Vast werk wordt flexibeler. Automatisering en robotisering zullen menselijk werk steeds meer verdringen. Hoe moet de werkende mens zich de komende jaren organiseren en wat is de nieuwe onderhandelingspositie? Een prima gelegenheid om op deze Meet Up de relatie tussen vakbond en basisinkomen ook naar voren te …

Meer lezen.

---

Een basisinkomen voor iedereen – Hoogvliet 21 apr 2016

  Waarom zou u kiezen voor een Basisinkomen? Het idee van een basisinkomen voor iedereen krijgt de afgelopen tijd steeds meer aandacht via media en gemeentelijke experimenten, en wordt als een serieus alternatief gezien voor de huidige ingewikkelde verzorgingsstaat. De Vereniging Basisinkomen nodigt u van harte uit om op een informatie/discussie avond met elkaar in gesprek te gaan over het …

Meer lezen.

---

Dag van het Basisinkomen – 1 mei 2016

Dag van de Arbeid moet niet gaan over veeleisend ‘meer banen’ of hogere lonen. Dag van de Arbeid moet strijden voor de emancipatie van onnodige arbeid, onvrijwillige arbeid, uitgebuite arbeid. Het moet een feest voor de vermindering van de arbeidstijd, het krijgen van meer vrije tijd, meer vrijheid buiten de marktwerking. Er is geen vrije arbeidsmarkt als iedereen in principe …

Meer lezen.

---

UBI and Degrowth – Hamburg, Germany – 19-20 may 2016

The German and Hamburg networks for Basic Income and attac Germany have agreed to cooperate to host an European conference on Basic Income and Degrowth on 19-20 May 2016 followed by an internal UBIE-meeting on 21-22 May 2016 to take place in the city of Hamburg with the support of local activists. We have already reserved the venue and started …

Meer lezen.

---

UBIE member conference – Hamburg – 21-22 may 2016

The German and Hamburg networks for Basic Income and attac Germany have agreed to cooperate to host an European conference on Basic Income and Degrowth on 19-20 May 2016 followed by an internal UBIE-meeting on 21-22 May 2016 to take place in the city of Hamburg with the support of local activists. We have already reserved the venue and started …

Meer lezen.

---

Jaarvergadering VBi 2016 op 22 mei – Utrecht

Tijdens de jaarvergadering op 22 mei 2016 zal naast de statutair voorgeschreven punten opnieuw een bestuurswisseling plaatsvinden. Voor de vrij komende plaatsen kan ieder die dat wil zich kandidaat stellen. Het gaat in ieder geval om de functie van voorzitter, secretaris  en lid van het bestuur. Alexander de Roo heeft zich al een jaar geleden verkiesbaar gesteld voor de functie …

Meer lezen.

---

16th BIEN Congress 2016 – Seoul, South Korea

The 16th BIEN Congress 2016 – Seoul, South Korea The 16th Congress, “Social and Ecological Transformation and the Basic Income” will take place in Seoul, Republic of Korea, July 7-9, 2016 Today the basic income attracts the public attention as a positive alternative beyond an idea. We can see it as important political parties in Europe have adopted the unconditional basic income …

Meer lezen.

---

9th international Basic Income Week -19-25 sept 2016

The 9th international Basic Income Week will be held from 19th until 25th of september 2016.   For all information and acivities, go to the international website http://basicincomeweek.org

Meer lezen.

---
---