Aan alle mensen in de EU dient een inkomen te worden gewaarborgd dat boven de armoedegrens ligt

Met de “Europa 2020-strategie” heeft de EU haar doelstelling voor de volgende 10 jaar vastgelegd. De effecten van deze richtingsbeslissing worden voor de burgers ook op lokaal en regionaal niveau voelbaar.

Het project “Vote Europe” wil dat de toekomst van Europa niet alleen in Brussel dient te worden besloten. Je kunt aan deze taak mee te werken  via de mogelijkheden van het internetn. Argumenten zijn net zo belangrijk zijn als stemmen. “Vote Europe” beperkt zich niet op het opvragen van bestaande meningen. Het gaat er om dat zoveel mogelijk mensen actief deelnemen aan de uiteenzetting van de thema’s van de “Europa 2020-strategie”. Je wordt uitgenodigd zelf lid te worden van het virtuele Vote-Europe-parlement en mee te discussieren en beslis samen over de toekomst van Europa.

Betrekking Europa 2020

Een centrale doelstelling van de “Europa 2020 – Strategie” Vermindering van het aantal van de onder de nationale armoedegrens levende Europeanen met 25 procent waardoor 20 miljoen mensen worden bevrijd uit de armoede.

Informatie
Volgens de instantie voor EU-statistiek Eurostat is in de hele EU 17% van de bevolking getroffen, dat zijn 85 miljoen Europeanen. Men spreekt van de armoedegrens in de EU als het inkomen minder is dan 60 procent van het gemiddelde van alle personen in een land. (Mediaan van het geschatte nodige netto equivalent beschikbaar inkomen).

PRO:
Wij hebben menswaardige en bestaanszekere voorwaarden nodig voor alle mensen Geen inkomen van welke aard ook mag onder de armoedegrens liggen. Er dienen “Stopstrepen naar beneden” te worden gecreëerd in Europa

CONTRA:
Ieder is de smid van zijn eigen fortuin. De EU kan enkel de integratie op de arbeidsmarkt ondersteunen, helemaal volgens het devies vorderen en eisen.

Breng nu uw stem uit op de website van vote-europe:
http://www.vote-europe.net/nl/vote/aan-alle-mensen-in-de-eu-dient-een-inkomen-te-worden-gewaarborgd-dat-boven-de-armoedegrens-ligt/