Aandacht voor Basisinkomen in Valletta en Leeuwarden in 2018

Op vakantie in Malta had ik een gesprek met Narcy Calamatta. Hij is een bekend tv-producer op Malta, internationaal filmmaker en fervent voorstander van een basisinkomen.

Omdat zowel Valletta als Leeuwarden culturele hoofdstad van Europa zijn in 2018 hebben we het plan opgevat om het basisinkomen in dat jaar waar mogelijk gezamenlijk in media-aandacht te krijgen. Leeuwarden is daar daar al hard voor aan het werk en ook Narcy ziet daar moeglijkheden voor.

Hij zal een vroegere vriend en huidige minister van financiën benaderen om hem voor te stellen om in 2018 een pilot OBi te houden voor (afgestudeerde) kunstenaars.
Hoewel het sociaal zekerheidsstelsel in Malta er veel beter uitziet dan in de meeste landen van Europa (zoals gratis onderwijs en medische zorg) is er op het gebied van de basisvoorzieningen rondom werk nog veel winst te behalen. Sociale innovatie is een bekend thema wanneer steden de eer krijgen zich culturele hoofdstad van Europa te mogen noemen en het basisinkomen leent zich uitstekend daarvoor.


Toeval of niet, toen ik het vliegtuig instapte terug naar Nederland, bleek het een wel heel speciaal beletterd toestel te zijn. Dat moet wel een een gunstig teken zijn voor onze gezamenlijke inzet het basisinkomen onder de aandacht van een breed publiek te krijgen.

Mei 2017
Willem Gielingh