Aanvraag bij de Belastingdienst voor uitbetaling van het Basisinkomen

Het basisteam Amsterdam heeft een aanvraag ingediend voor uitbetaling van basisinkomen, bij de Belastingdienst te Heerlen.
Het gaat om netto € 1.250 per maand voor elke burger. Heb je geen enkel inkomen, dan ontvang je € 1.250 per maand en bij mindere verdienste vindt aanvulling plaats.

Waarom deze actie

Vanwege de corona pandemie staat de bestaanszekerheid van velen extra onder druk.
Waar wij nu – meer dan ooit – mee aan de slag moeten is basisinkomen. Het fundamentele en sociale grondrecht dat je mag en kunt leven. Het recht op inkomen, zonder verplichting tot tegenprestatie en zonder beperkingen op andere inkomsten uit arbeid of vermogen, een vast bedrag per maand, voor iedereen en individueel.
Steun, bijstand, uitkeringen, toeslagen, basisloon, garantiebaan, basisbaan verstrekken ook  inkomen om te kunnen leven. Echter, alle hebben het kenmerk dat aan allerlei regels en voorwaarden voldaan moet worden.. Experimenten met groepen mensen laten zien dat het geven van ‘cash’ geld mensen meer vooruit hielp dan welke bijstand ook (lees Rutger Bregman).

Het basisinkomen start met het 18e jaar. Het basisinkomen geeft  keuzevrijheid: gewoon doorgaan met veel werken, minder werken, betaald of juist onbetaald werken en in luxe of sober leven, (weer gaan) studeren, (studie)reizen te maken, een ‘sabbatical’ op te nemen, een eigen bedrijfje te starten, een kunstenaarsbestaan. Betaald en onbetaald werken, studeren komen op één lijn.

Het basisinkomen bedraagt netto € 1.250 per maand en werkt ook als belastingvrije voet voor elke burger. Heb je geen enkel inkomen, dan ontvang je € 1.250 per maand en bij mindere verdienste vindt aanvulling plaats. Diegenen met loon/salaris/inkomen boven dit bedrag: geen basisinkomen (wel dezelfde belastingvrije voet en de zekerheid dat als de verdiensten wegvallen, er altijd een basisinkomen is). De verdiensten boven het basisinkomen worden met 50% vlaktaks belast. Voor het overige blijft het huidige belastingregime voor het arbeidsinkomen in takt.   Vermogensbelasting (lees Thomas Piketty) en belastingen voor bedrijven – om een duurzamer milieu te bevorderen – gaan omhoog, plus dat er maatregelen komen om uitwijken naar belastingparadijzen (ook naar ons land) tegen te gaan.

Terzijde: er zullen altijd mensen blijven die door eigen gedrag,of door omstandigheden (tijdelijk) extra financiële hulp nodig hebben, naast het basisinkomen. Bij ontbreken van extra eigen middelen moeten zij beroep kunnen doen op een aangepaste regeling naar voorbeeld van de ‘individuele inkomenstoeslag’ van gemeenten. Ook de schuldhulpverlening krijgt een plaats in zo’n pakket van goed en transparant op elkaar af te stemmen steunmaatregelen met billijke voorwaarden en regels ter beoordeling

Tot slot: wat kun jij doen: hoort zeg het voort naar familie, vrienden, bekenden, werk, sportclub,  vereniging, politieke partij. Promoot het basisinkomen en word lid van de landelijke Vereniging Basisinkomen. Stem volgend jaar bij de landelijke verkiezingen op partijen die het basisinkomen stevig op hun prioriteitenlijst hebben staan.
De brief met de aanvraag basisinkomen (PDF) is op 7 mei j.l. naar de Belastingdienst verstuurd.

Basisteam Basisinkomen Amsterdam, mei 2020
Ingekorte versie van een persbericht bij de verspreiding van de brief.
BT Amsterdam via Facebook