Aanvraagformulier Onvoorwaardelijk Basisinkomen

Per deze maand kunnen alle ingezetenen in Nederland aanspraak maken op een Onvoorwaardelijk Basisinkomen.  De wet OBI is nog niet door de eerste kamer, maar het ziet er naar uit dat dit binnenkort gaat gebeuren.  Een nipte meerderheid van de eerstekamerleden blijkt fervent voorstander te zijn van een Onvoorwaardelijk Basinkomen (OBI)

De plotselinge ommezwaai van de politiek is niet te verklaren, maar wel logisch.  De Europese gemeenschap heeft in het geheim een duidelijke agenda voor de invoering van het OBI voorbereid (zie artikel Europa is klaar voor een basisinkomen). De tijdlijn voor deze agenda lag nog na 2012, maar de recente ontwikkelingen hebben daar aanleiding toe gegeven. De positieve resultaten in landen als Brazilië, Iran, China en Namibië hebben in diverse Europese landen het Basisinkomen op de eigen politieke agenda gezet.

De Vereniging Basisinkomen heeft het voorrecht om reeds nu een inventarisatie te maken van mensen die zich beschikbaar willen stellen voor een OBI. De invoering zal in twee jaar tijd geschieden. Mocht u direct aanspraak willen maken op een OBI, dan verzoeken wij u onderstaand formulier in te vullen. U staan dan bovenaan de lijst. De mensen die zich niet opgeven zullen via een random methode worden geselecteerd voor het ontvangen van een Onvoorwaardelijk Basisinkomen.

Natuurlijk is dit een 1-april-grap van de webmaster, maar u mag natuurlijk altijd uw gegevens opsturen. Lid worden van de vereniging Basisinkomen kunt u hier, dan heeft u meer kans op een OBI- Onvoorwaardelijk Basisinkomen.

Aanvraagformulier verwijderd vanwege spam

(contact-form 3 “Contact Lidworden_copy”)