Aanzet voor een brede proef met basisinkomen in Rivierenland

Overal zien we experimenten en pilots in de richting van basisinkomen en zaken die je kunt zien als aanzet tot basisinkomen.
Deze keer aandacht voor een aanzet voor een experiment in Rivierenland (Culemborg en omstreken) dat breder wil zijn dan de Nederlandse experimenten met verruimde bijstand.
Zie hier het gehele overzicht van experimenten etc. en  hier de reeds verschenen publicaties.

Land, stad en streek

Een aantal gemeenten in de Betuwe, regio Rivierenland, waaronder Culemborg.
Welke gemeenten uiteindelijk meedoen is onderdeel van een vooronderzoek.

De initiatiefnemers en hun doelstelling?

Het project wordt vooral getrokken door  de Initiatiefgroep Basisinkomen Rivierenland.
Het is tijd om de mogelijkheid van een breed gedragen representatief experiment te onderzoeken. Niet een experiment met een regelarme bijstand, maar een experiment met een bredere doelstelling over een brede doelgroep.
Het idee is ontstaan tijdens een congres over basisinkomen op 4-3-2018 in Culemborg en stond een jaar later centraal tijdens een politiek debat eveneens in Culemborg.

Doelgroep en de omvang van die doelgroep?

De doelgroep zal breder moeten zijn dan alleen bijstandsgerechtigden. Vooralsnog wordt gedacht aan een experiment met circa 400 deelnemers.

Periode en looptijd

De bedoeling is te starten met een voorstudie die ongeveer een jaar zal duren. Daarna moet het echte experiment gaan lopen met een duur van circa twee jaar.
Tijdens de voorstudie moet commitment verkregen worden van drie bestuurslagen, een aantal gemeenten in Rivierenland, de Provincie Gelderland en een aantal betrokken landelijke ministeries.

De hoogte van de uitkering, condities voor verstrekking

De voorstudie moet een antwoord geven op deze vragen.

Hoe wordt het gefinancierd?

Voor de voorstudie wordt gerekend op een bijdrage van circa € 250.000 door de de landelijke overheid, Provinciale Staten van Gelderland en enkele gemeentes. Helaas heeft minister Koolmees afwijzend gereageerd (april 2019).

Is er een onderzoek gekoppeld en wat is de methode?

De initiatiefgroep heeft contacten met onderzoekers in de universiteiten van Nijmegen en Utrecht en zal hen bij de voorstudie betrekken.

Wat is er op te merken over dit plan

Het voor Nederland bijzondere aan dit plan is dat het nadrukkelijk buiten de ruimte van de participatiewet wil kijken.
Om dat mogelijk te maken wordt steun gezocht bij de drie bestuurslagen in Nederland.

Bronnen:

April 2019
Laatste bewerking augustus 2019
Correcties en aanvullingen welkom via ons contactformulier