Achterban GroenLinks meer voor basisinkomen dan partijleiding

Tegen de zin van partijbestuur en lijsttrekker stemde 80 % van het congres van GroenLinks voor een groot experiment met een echt basisinkomen.
47 % stemde zelfs voor invoering van basisinkomen zonder enig voorbehoud.

In het concept-programma van GroenLinks stond al de volgende tekst:

We schaffen de tegenprestatie in de bijstand af. Bijstandsgerechtigden krijgen persoonlijke en passende ondersteuning om de kans op werk te vergroten, zo nodig met loonkostensubsidie. Gemeenten krijgen de ruimte om op eigen wijze participatie te stimuleren. Zij mogen experimenteren met nieuwe vormen van sociale zekerheid zoals een basisinkomen, waarbij keuzevrijheid, waardering en ontplooiing voorop staan: minder regels, meer ruimte om bij te verdienen.

Tijdens het congres is met circa 80 % van de stemmen daaraan toegevoegd:
Invoering van een landelijk, grootschalig, meerjarig, representatief experiment met het basisinkomen met het doel beter zicht te krijgen op de gedragseffecten ervan. 

Bij dit voorstel was de volgende toelichting gegeven:

60 % van de GroenLinks kiezers steunt invoering van het basisinkomen. (Maurice de Hond). Basisinkomen geeft mensen aan de onderkant hoop! Onderzocht wordt in dit experiment wat de gevolgen zijn van het opheffen van de armoedeval en de gezondheidszorg. Bij het Mincom experiment in Canada daalde die kosten met bijna 10 %. Gezondheidszorg is de hoogste prioriteit van de kiezer.Kosten 40 miljoen euro.

 Het partijbestuur dacht hier heel anders over en gaf het volgende advies:
—  Niet overnemen. Er wordt al veel geëxperimenteerd met nieuwe vormen van de bijstand, waarbij er verplichtingen zijn en gemakkelijker kan worden bijverdiend, zoals in Nijmegen, Wageningen, Groningen, Tilburg en Utrecht. Wij ondersteunen deze experimenten van harte. Een experiment met een basisinkomen gaat het partijbestuur echter te ver. Het centrale bezwaar is dat waar de experimenten met de bijstand nog steeds betekenen dat mensen die financiële steun nodig hebben, deze krijgen, het basisinkomen iedereen onafhankelijk van hun inkomen geld krijgen. Wij vinden het belangrijk dat belastinggeld gebruikt wordt om mensen te ondersteunen die het nodig hebben en niet mensen die het niet nodig hebben. Wij zien meer in negatieve belastingen, dat mensen die nauwelijks belasting betalen, belastingkortingen krijgen uitgekeerd. Daarom stellen we dat ook voor  in 2.8. Dat zorgt ervoor dat mensen met kleine inkomens meer financiële ruimte krijgen, zonder dat mensen met grote inkomens daar ook voordeel van hebben —

Net als we eerder bij D66 zagen, zijn de leden heel wat verder dan de partijleiding!
Er was ook nog een vergaand amendement waarin ongeclausuleerd het invoeren van basisinkomen wordt voorgesteld.

Dit amendement, ondanks het negatieve advies van het bestuur, 47 % van de stemmen. Dat is niet voldoende, maar het geeft wel aan dat het basisinkomen stevig omarmd wordt door een zeer groot deel van de leden!

De tekst die het dus net niet gehaald heeft:

GroenLinks is voorstander van het (op termijn) invoeren van een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen, hoog genoeg om fatsoenlijk te kunnen leven. Door een onvoorwaardelijke economische bestaanszekerheid onstaan er mogelijkheden voor een eerlijker verdeling van betaald werk, mantelzorg, vrijwilligerswerk en inkomen. Ook wordt ondernemerschap hierdoor aantrekkelijker. Uitgangspunt is dat de laagste inkomens er niet op achteruit gaan en dat via een progressieve inkomstenbelasting het basisinkomen mede gefinancierd wordt. Voor burgers in specifieke situaties kan aanvullende financiële ondersteuning blijven bestaan.

Toelichting
De maatschappelijke ontwikkeling gaat steeds verder richting een samenleving waarin werkzekerheid zeldzamer wordt.  Robotisering, toename van het aantal ZZPers die niet zeker zijn van volgende opdrachten, e. d. zorgen voor een groeiende groep die geen bestaanszekerheid heeft. Een onvoorwaardelijk basisinkomen neemt deze onzekerheid weg en geeft de mogelijkheid om ook op andere manieren dan via betaald werk maatschappelijk betrokken te zijn.

Advies partijbestuur:
— Niet overnemen. Een onvoorwaardelijk basisinkomen gebruikt belastinggeld om mensen te ondersteunen die het niet nodig hebben. Een basisinkomen dat lage inkomens spaart, ondermijnt de solidariteit omdat middeninkomens hiervoor betalen. Dit programma biedt alternatieven: minder verplichtende bijstand en negatieve belastingen dat wij belastingkortingen uitkeren aan zij die bijna geen belasting betalen. —

Conclusie: De leden en de achterban van GroenLinks moeten nog even door knokken om de partijleiding (en de lijsttrekker) tot het goede inzicht te brengen.
Geredigeerd door Reyer Brons, 18-12-2016