Wanneer:
16 oktober 2017 @ 14:00 – 17:30
2017-10-16T14:00:00+02:00
2017-10-16T17:30:00+02:00
Waar:
Nieuwspoort, zaal Wandelganger
Lange Poten 10
2511 CL Den Haag
Nederland

Het beleid ten aanzien van arbeid en sociale zekerheid kenmerkt zich door ingewikkeldheid, gebrekkige effectiviteit en ook gebrekkige legitimiteit. De ongelijkheid in de samenleving lijkt te groeien.
Ondanks de gebrekkige informatie over de mogelijkheden van een basisinkomen ter verbetering, wordt ruimte op de politieke agenda op basis van onvolledige motiveringen geweigerd. Kort voor de verkiezingen vond in de Kamer een debat plaats over de Motie Klein, waarin deze nader onderzoek bepleitte. Niet echt nodig, oordeelde de minister van SZW, want het CPB had voldoende aangetoond dat het geen begaanbaar pad voor praktisch beleid was. Dat vond en vindt het NPI jammer.
Het NPI heeft een programma voor onderzoek gemaakt dat na voltooiing een beter fundament voor een rationele politieke discussie en besluitvorming oplevert.
Een radicale verandering van arbeidsmarkt en sociale zekerheid is geen kleinigheid, maar een kernpunt voor de toekomst van onze samenleving en onze economie. Het is onze overtuiging dat de vrees om daar goed naar te kijken ons verlamt en de ontwikkeling zal afremmen, zo niet tegengaan.
Vandaar dat het NPI via dit symposium een nieuwe poging wil doen een serieus debat over het basisinkomen, met al hetgeen daarmee samenhangt, te openen en verdere discussie te bevorderen.
Voorlopig programma:

14:00 Inloop
14:20 Opening door middagvoorzitter Peter van Hoesel (emeritus hoogleraar Beleidsonderzoek en voorzitter NPI)
14:30 Presentatie van Nele Lijnen (Belgisch parlementslid) n.a.v. haar boek ‘Win for Life’ waarin zij pleit voor een basisinkomen en verwijst naar het NPI-onderzoeksvoorstel als een kansrijke richting
15:00 Overhandiging van het boek van Nele Lijnen aan een vertegenwoordiger van het ministerie van SZW en/of van de SER
15:10 Een visie vanuit het ministerie van SZW
15:30 Inleiding van Wim Suyker (programmaleider overheidsfinanciën van het CPB) over onderzoeksmogelijkheden m.b.t. de invoering van een basisinkomen
15:50 Een visie vanuit de SER (onder voorbehoud, er is nog geen toezegging)
16:10 Afsluiting door de middagvoorzitter
16:15 Borrel

Deelname aan het symposium is gratis, maar het NPI zoekt wel sponsoren om de kosten te dekken.
De kosten worden geschat op circa € 20 per deelnemer. Dit mag geen belemmering zijn voor deelname, dus hogere bijdragen zijn welkom van degenen die dat kunnen missen.
Bijdragen kan via bankrekening NL07 INGB 0004 3746 91 tnv APM Groep onder vermelding van bijdrage symposium NPI.
Desgewenst zenden wij u voor uw bijdrage een factuur (PDF) met vermelding van de BTW.
meer info via https://npi.pleio.nl/events/event/view/52605672/basisinkomen-vraagt-rationele-afweging


Reacties

Basisinkomen vraag om rationele afweging – Den Haag — Geen reacties

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: