Ad Planken op het Malieveld over het Basisinkomen!

ECI-UBI-sign-QR-100

Hier integraal de voordracht van, Voorzitter der Vereniging, Ad Planken op de manifestatie “De Lange Mars”- Eerste Dag van het Basisinkomen. Gehouden op 1 mei 2013 op het Malieveld te Den Haag. Tevens een gefilmd verslag.

De eerste dag van het Basisinkomen!
dankzij Rob Vellekoop, die het initiatief heeft genomen tot deze manifestatie (applaus)
Vereniging Basisinkomen
Lid van het Internationale Netwerk voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen (BIEN)
22 jaar oud!
Waar staat deze vereniging voor ?
Deze staat voor een Basisinkomen dat

  • Hoog genoeg
  • Voor iedereen
  • Persoonsgebonden
  • Onvoorwaardelijk
  • Hoog genoeg

Om sober en als volwaardig staatsburger van te kunnen leven
Hobby’s, Sport en spel, zelfontplooïng
Voor iedereen die een bepaalde tijd legaal in Nederland woont
Persoonsgebonden
Dus:

  • Onvervreembaar
  • Individueel
  • Onvoorwaardelijk
  • Geen sollicitatie of beschikbaarheidsplicht meer
  • Geen partner of vermogens toets meer

Niemand hoeft meer bang te zijn dat ie er op achteruit gaat door te gaan werken
Iedereen wordt in staat gesteld die activiteiten te ontplooien waar ie zijn ziel en zaligheid in kan leggen
Kunstenaars kunnen zich aan kunst wijden in plaats van talloze bijbanen te moeten zoeken
Studenten aan hun studie
Iedereen kan na invoering een sabbatical year opnemen (als ie wil)
Ook op een leven zonder zogenaamde baan hoeft niet meer neergekeken te worden
Er wordt nu al veel werk zonder vergoeding verricht:
In de zorg.
Ander vrijwilligerswerk.
Werk en vrije tijd kunnen beter in balans worden gebracht (als u dit wilt)
Niemand zal meer uitsluitend afhankelijk zijn van een werkgever, kostwinner uitkeringsinstantie
Dus minder kans op uitbuiting, chantage, woeker, intimidatie, ruzie, betutteling en allerlei belastende kontrôles
Werknemers krijgen een steviger onderhandelingsbasis
Werknemers bij de PTT hoeven niet meer te accepteren dat zij ontslagen worden en terugmogen komen als flexwerkende ZZP’er zonder sociale zekerheden
Ook schoonmakers hoeven geen wurgkontrakten meer te accepteren
Basisinkomen is een geboorterecht dat in de grondwet verankerd zou moeten worden.
In samenwerking met Verenigingen voor een Basisinkomen uit – inmiddels – 19 europese lidstaten hebben we een Europees Burgerinitiatief voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen gestart
Als we voldoende steun krijgen moet de Europese Commissie de samenwerking tussen de lidstaten stimuleren (volgens Art. 156 TFEU) om na te gaan of met de invoering van een Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBi) de sociale zekerheid in hun staat verbeterd kan worden.
Hiervoor hebben we in heel Europa 1.000.000 handtekeningen nodig
In Nederland 40.000. Liever veel meer!
Op het ogenblik staat de teller op (1 mei 2013) : 2400
Steun hierom ons burgerinitiatief door onlíne te tekenen óf schriftelijk
Niet dubbel! Want dan worden beide ondertekeningen ongeldig!
Bij onze stand kunt u schriftelijk tekenen en flyers en ander informatiemateriaal krijgen.