Afronding Burgerinitiatief Basisinkomen2018 en doorgaan!

Namens 58.675 ondertekenaars is op 25-10- 2016 de petitie van het Burgerinitiatief Basisinkomen2018  aan de handtekeningen Tweede Kamer overhandigd. De Tweede Kamer wilde niet overgaan tot behandeling, omdat het onderwerp al een keer was besproken (nota Norbert Klein).
De organisoren gaan door met de promotie van het basisinkomen. Mensen verbinden en faciliteren die het basisinkomen in eigen kring onder de aandacht willen brengen. O.a. via korte filmpjes, een competitie  tussen universiteiten en hogescholen. die een compleet plan maken hoe het basisinkomen ingevoerd kan worden en een vlot leesbaar boek met de betekenis van het basisinkomen voor personen en huishoudens, en het liefst reclame van bekende ambassadeurs voor het basisinkomen.

Bij de opening van het ymposium op 23-1-2017 ter afsluiting van het Burgerinitiatief Basisinkomen2018  keek Johan Luijendijk terug en vooruit:

We zijn trots en tereden over het verloop van het burgerinitiatief. Een kleine twee jaar geleden zijn we begonnen met het stoute plan om door een burgerinitiatief het basisinkomen hoger op de agenda te krijgen. Met dit symposium als voorlopig hoogtepunt delen we graag de successen.

 • Ruim 66.000 mensen die hun handtekening hebben gezet
 • Een mooie eregalerij met 40 bekende en minder bekende ambassadeurs
 • Ruim 3.000 mensen die bijna € 29.000 hebben gedoneerd waarmee wij dit burgerinitiatief hebben kunnen uitvoeren.
 • Tien keer zoveel mensen, rond de 650.000 unieke bezoekers voor de website.
 • Publiciteit rondom het burgerinitiatief en peilingen bij AD en Telegraaf die wijzen op een steun voor het basisinkomen van rond de 40%.
 • De verlichtingsaanslag 2018, waarvan 100.000 zijn verspreid door 1.000 vrijwilligers.
 • Studenten en scholieren die in een werkstuk kiezen voor het basisinkomen en langs kwamen voor een gesprek.
 • Samenwerking en uitwisseling met andere voorstanders en initiatieven, vereniging basisinkomen, Sjir Hoeijmakers, de crowdfunders van Onsbasisinkomen.
 • Lezingen en debatten over het basisinkomen die goed bezocht worden.
 • Honderden mailwisselingen en vele gesprekken, als je de tijd neemt voor een goed gesprek raken mensen nieuwsgierig en soms al enthousiast voor het basisinkomen.

Samengevat: het basisinkomen leeft volop.

We hebben ook veel geleerd en ideeën opgedaan voor een vervolgcampagne:
De lessen die we hebben geleerd:

 • Het basisinkomen is radicaal, het betekent een compleet andere inrichting van sociale zekerheid, arbeidsmarkt en belastingen, dat overzien veel mensen niet 1-2-3.
 • Er is nog veel onwetendheid en onbekendheid met het basisinkomen.
 • Het argument van de betaalbaarheid is niet doorslaggevend, mensen halen het er alleen bij als ze tegen het basisinkomen zijn.
 • De tegenargumenten zitten diep, in de onbewuste overtuigingen. Het calvinistische: “je moet werken voor je geld” of ” mensen gaan lui op de bank zitten” Dit gaat ten diepste over welk mensbeeld je hebt.
 • Er blijft één belangrijk nog onopgelost dilemma, wat te doen met de alleenstaande chronisch zieke, gehandicapte, oudere die echt niet kan bijverdienen. Hoe ondersteunen we hen zonder terug te vallen op etiketten, keuringen, regels en bureaucratie. * Voorstanders van het basisinkomen zijn van links tot rechts te vinden, toch deinzen rechtse voorstanders er voor terug om publiek kleur te bekennen, het basisinkomen heeft nog een linksig imago.
 • Politici en beleidsmakers hebben onvoldoende door hoe het huidige systeem is vastgelopen en dolgedraaid, nog te vaak leeft het idee dat we het wel goed geregeld hebben.
 • De politiek is niet meer leidend in nieuwe bezielende idealen hoe de samenleving ingericht kan worden. Teleurstellend ook hoe makkelijk ons burgerinitiatief op formele gronden niet wordt ontvangen. Wij willen graag doorgaan met het enthousiast uitdragen van de vele voordelen van het basisinkomen, we zijn ervan overtuigd dat het basisinkomen er komt, vroeg of laat.

 

Wat we nog graag willen doen:

 • Mensen verbinden en faciliteren die het basisinkomen in eigen kring onder de aandacht willen brengen.
 • Korte filmpjes laten maken waarin met name de onbewuste vooroordelen worden uitgedaagd en geprikkeld.
 • Een competitie opstarten tussen universiteiten en hogescholen. Teams van studenten uit meerdere disciplines die een compleet plan maken hoe het basisinkomen ingevoerd kan worden. Arbeidsmarkt, mensbeeld, sociale zekerheid, belastingen, communicatie, tijdspad, de lastige dilemma’s.
 • Een vlot leesbaar boek met de betekenis van het basisinkomen voor personen en huishoudens, en het liefst reclame van bekende ambassadeurs voor het basisinkomen.

 

Tijdens het symposium is een voorbeeld van een filmpje geresenteerd: Basisinkomen – Cut Motion Video van Table Stories

Ook was er een (bij deze herhaalde) oproep voor goede ideeën om de campagne voor het basisinkomen voort te zetten: wat heb je zelf te bieden, hoe kunnen we de massa bereiken, de 40% voorstanders actief inschakelen ? Hoe kunnen we de benodigde financiële support organiseren?
Het symposium is op video terug te zien via deze link.

Bovenstaande tekst is gebaseerd op de toespraak van Johan Luijendijk op 23-1-2017 en geredigeerd en geplaatst door Reyer Brons op 23-4-2017.