Afscheid van de sociale ongelijkheid met basisinkomen in natura

Architect en filosoof Aad Breed pleit voor basisinkomen in natura, dat is volgens hem de snelle oplossing voor
• de woningnood en het wereldwijde sloppenprobleem
• het wereldvoedsel- en vluchtelingenprobleem
• het klimaatprobleem

Geen straf op aarde zal de mens stoppen met stelen, als het hun enige manier is om voedsel te verkrijgen (Juan Luis Vives).

Alle grote wereldproblemen zijn het gevolg van de sociale ongelijkheid. In tegenstelling tot de rechtse partijen willen alle linkse partijen zo snel mogelijk een einde aan deze wereldwijde ongelijkheid. Maar waarom lukt dat maar niet? Socialisme, humanisme, kapitalisme, liberalisme, communisme en allerlei religieuze stromingen hebben geen einde kunnen maken aan de misdadige wereldwijde sociale ongelijkheid. Erger nog: Ook linkse partijen vergroten de sociale ongelijkheid, omdat ook zij ons baan-afhankelijk houden. Ook zij accepteren het principe “geen baan, geen eten”.

De enige manier om een einde te maken aan de wereldwijde sociale ongelijkheid is alle schoolverlaters binnen 4 jaar de gelegenheid geven vrijwillig baan-onafhankelijk te worden. Want als zij na 4 jaar beschikken over een gratis woning en levenslang gratis voedsel en grondstoffen voor kleding (het zg. basisinkomen-in-natura) hoeven zij omwille van eten en een onderdak hun verdere leven hun arbeid aan niemand meer te verkopen.

Piramidesteden met Plantlab-stadslandbouwsysteem

Om dit te bereiken moet wereldwijd elke schoolverlater tegen een minimale vergoeding van de overheid de gelegenheid krijgen 4 jaar woningen en het Plantlab-stadslandbouwsysteem te produceren, waarmee onze toekomstige groene steden moeten worden gebouwd.
(Tot 2050 moeten er nog voor 4.5 miljard mensen een fatsoenlijke woning worden gebouwd.).
Na 4 jaar worden deze vrijwillige “bouwers” dan beloond met een basisinkomen-in-natura binnen deze zelfvoorzienende steden, t.w. ze krijgen allemaal een gratis woning en levenslang gratis voedsel, kleding en energie. Zij kunnen dan levenslang fatsoenlijk bestaan zonder baan of uitkering, omdat de arbeidsplicht dan vervalt. Deze “bouwers” hoeven daarna niet langer meer hun arbeid te verkopen, maar mogen dat natuurlijk nog wel.
De huidige overheden ((ook in derde wereld landen) financieren wereldwijd deze projecten voor, waarbij de, door de  schoolverlaters overgeproduceerde woningen moeten worden verkocht aan degenen die nog een baan hebben, voor een prijs, die het geheel kostendekkend maakt. De overheid krijgt dan al zijn voorgefinancierde geld terug, zodat het uiteindelijk niemand iets kost.

Als bijvoorbeeld het met 350 schoolverlaters bouwen van zo’n stadje van 1600 woningen € 100.000.000 kost, dan krijgen de schoolverlaters 350 woningen gratis, incl. het voedselsysteem. De overige 1.250 woningen moeten dan verkocht worden voor die € 100.000.000, d.i. gemiddeld € 80.000 per woning. De kopers hebben dan wel het gratis voedselsysteem, maar ook een woning die na 30 jaar is afgelost.

Denk daarbij aan de bestuursvorm van de VVE, waarbij alle bewoners eigenaar zijn van hun woning en het binnenstadse landbouwsysteem.

De bewoners zijn gewone burgers van een land, die gewoon belasting betalen zodra ze een inkomen hebben. Het grote verschil is, dat nu de schoolverlaters geen of nauwelijks een inkomen hoeven te hebben, omdat ze nu levenslang een gratis woning en voedsel hebben. Als in arme landen schoolverlaters zo hun steden in eigen regio gaan bouwen, dat zullen ze niet meer willen vluchten naar de rijke landen.

Het is de enige manier om een eind te maken aan de kloof tussen arm en rijk, de vernietiging van/en roofbouw op de natuur, criminaliteit, woningnood en klimaatverandering, maar het is ook de enige oplossing voor het wereldvoedsel-, vluchtelingen-, sloppen- en fileprobleem.

                       Aad Breed, december 2021

Aad Breed is architect en afgestudeerd in de sociale en politieke filosofie.
Hij is auteur van:

Zie ook de website Piramidestad en het artikel in het blad Scientias en deze aanvulling (download als PDF  voor een beter leesbare versie):

Toevoeging redactie:
Basisinkomen in natura is niet het basisinkomen zoals de Vereniging Basisinkomen dat voorstaat. De wereldwijde organisatie BIEN begint nadrukkelijk de definitie met A Basic Income is a periodic cash payment, met als toelichting It is paid in an appropriate medium of exchange, allowing those who receive it to decide what they spend it on. It is not, therefore, paid either in kind (such as food or services) or in vouchers dedicated to a specific use.
Het werkt natuurlijk ook alleen maar voor een beperkte groep die er ook nog eens vier jaar voor moet werken.
De visie van Aan Breed is echter interessant genoeg om met onze achterban te delen.
Het zou zeker interessant zijn als bijvoorbeeld ergens in China, Kenia en/of Flevoland een piramidestad zou ontstaan!