Al 30 jaar discussie over basisinkomen in Nederland: enthousiasme groeit

Al 30 jaar is er discussie over het basisinkomen in Nederland. In 1993 peilde het Sociaal Cultureel Planbureau de meningen. Toen was slechts 19 % voor een partieel basisinkomen en 81 % wees het af. Maurice de Hond peilde voor onze vereniging in 2016 dat 40 % positief is, 45 % tegen en 15 % weet het niet of heeft geen mening. In de meest recente peiling, ook van de Hond voor het Programma Radar geeft 51 % aan een basisinkomen te willen en 49 % is tegen. Eindelijk een meerderheid.
Radar heeft inmiddels 70.000 handtekeningen verzameld voor de petitie voor een experiment met een basisinkomen vanaf 55 jaar. Maar liefst 78 % steunt dit idee.

Experimenten bijstand
Na twee jaar lang touwtrekken gaan Groningen, Ten Boer, Deventer, Tilburg en Wageningen experimenteren met de bijstand. Zojuist is bekend geworden dat Nijmegen ook groen licht heeft gekregen van Den Haag. Alleen Amsterdam en Utrecht zitten nu nog in de wachtkamer. Het zijn geen experimenten met het basisinkomen, maar aspecten van het basisinkomen worden weldegelijk onderzocht. Wat zijn de effecten als mensen in de bijstand met rust worden gelaten, wat gebeurt er als ze meer mogen bijverdienen? We zien benieuwd. Eerste resultaten van de Finse proef zijn hoopgevend.

Manifestatie Den Haag
Op maandag 18 september organiseren we een promotie activiteit voor het basisinkomen op Het Plein naar de Tweede Kamer. Lees het programma http://week-van-het-basisinkomen.nl/activiteit/promotie-basisinkomen-op-plein-haag/