Algemene Ledenvergadering 25 september 2016

vergaderingUITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 25 SEPTEMBER 2016

PLAATS: nog te bepalen en bekend te maken (o.a. via de website)

AGENDA  ALS HIERONDER VOLGT

 • 11.30 uur: Binnenkomst met koffie en/of thee
 • 12.00 uur: Opening door Alexander de Roo, voorzitter van de VBi
  Introductie van Marten Kramer (penningmeester VBi) door Marten Kramer zelf.
 • 12.10 uur: Afzeggingen, mededelingen, ingekomen stukken
 • 12.20 uur: Verslag jaarvergadering 25 mei 2016
 • 12.25 uur:
  • a. Financieel verslag VBI 2015 plus verslag kascontrole commissie
  • b. Begroting 2017
  • c. Voorstel door Marten Kramer m.b.t. contributieregeling en administratie daarvan
 • 12.45 uur: Evaluatie 9e internationale week van het basisinkomen
 • …….. uur: Extra mededelingen
  • 1. Werkplan 2017 (Willem) vanuit de basisteams (Willem)
  • 2. jongeren (Willem)
  • 3. Verkiezingscampagne tweede kamer der Staten Generaal in het licht van het basisinkomen?
  • 4. Niet tastbare effecten/imponderabilia tengevolge van invoering van het basisinkomen.
 • 14.00 uur: Pauze
 • 15.00 uur: World café (o.l.v. Yolande Zelders)
 • 17.00 uur: Sluiting