Alleen Nederland is te klein voor basisinkomen

Het mooiste is als basisinkomen wereldwijd wordt ingevoerd.
Zolang dat niet kan moeten we regelingen treffen voor immigratie en emigratie.

Het aantal argumenten om een basisinkomen in te voeren is groot.
Er zijn ook tegenwerpingen maar die kunnen we prima weerleggen.
Klik hier voor het overzicht.
Jouw reacties of aanvullingen zijn van harte welkom en je kunt ze via het contactformulier naar ons verzenden.

Onderstaand komt een vaak gehoord bezwaar aan de orde

Alleen Nederland is te klein voor basisinkomen

Toelichting tegenwerping
Invoering van basisinkomen kan eigenlijk alleen op wereldschaal, en dat krijgen we nooit voor elkaar!
Ook Europees basisinkomen zou niet werken: óf je geeft elke Europeaan hetzelfde, maar dan kan het niet gefinancierd worden in de armere staten, óf je maakt het staatsafhankelijk, maar dan houd je uitkeringstoerisme en ongelijkheid.
Doe je het toch alleen in Nederland, dan zijn complexe regelingen nodig voor grensverkeer zoals emigratie en immigratie.
Een basisinkomen is kortom niet goed per land of regio in te voeren.Het moet in één keer om internationale en interregionale effecten tegen te gaan.

Weerlegging tegenwerping
Het mooist is natuurlijk als het basisinkomen wereldwijd wordt ingevoerd. Of in een heel of een half werelddeel.
Er is dan niets op tegen om de hoogte per land afhankelijk te maken van het welvaartsniveau van dat land. Of van het prijspeil van dat land.
Er moeten dan natuurlijk wel regelingen getroffen worden voor wat er gebeurt bij migratie.
Dat is nu trouwens ook al het geval: er zijn overgangstermijnen bij immigratie voordat men van de voorzieningen van een land gebruik mag maken en er zijn regelingen over wat wel en niet meegenomen kan worden bij emigratie. Daar kunnen ook afspraken over gemaakt worden met andere landen. Dat kan en moet zo blijven.
Dit soort regelingen is inderdaad een inbreuk op de eenvoud van het basisinkomen als stelsel maar we moeten ons realiseren dat het slechts een klein deel van de mensen treft en dat dit dus geen goede reden is om het ook voor de anderen dan maar ingewikkeld te maken.
Overigens heeft invoering van het basisinkomen in eigen land naar verwachting veel positieve effecten, ongeacht wat er in het buitenland gebeurt. Zodra zulke effecten zichtbaar worden stimuleert dit de invoering van een basisinkomen in het buitenland.


Argument Ft1
Invalshoek Geografie

Oorspronkelijke publicatie op deze website in Bezwaren basisinkomen: Grenzen en migratie