Alternatief geld

Maar dat is toch verboden! Dat is de meest gehoorde reactie als ik bij lokale politici of lokale MKB’ers begin over lokaal geld. Men weet niet eens waar het over gaat en ze verklaren het zelf al verboden!

Natuurlijk is het niet verboden! Immers dan zou iedere transactie waar geen officieel geld bij is gebruikt verboden moeten worden. Dan zou uiteindelijk vrijwilligerswerk ook verboden moeten worden. Immers is dat ook een transactie waarbij geen officieel geld gebruikt worden.
Het staat u vrij transacties te doen, als u eventuele verschuldigde belastingen maar in de officiële staatsmunt gaat afrekenen.
Daarom is een lokale (girale) munt met een omrekeningsfactor van 1 op 1 met de euro zo’n goed idee. Dat maakt het berekenen van de belasting zo eenvoudig mogelijk. In feite zijn lokale munten vaak ook gebaseerd op de officiële munt. Die officiële munt dient ook als onderliggende waarde. De Euro is er dus wel, maar ze staat vast op een bankrekening. De lokale munt is altijd weer in te wisselen voor de Euro. Er zijn altijd evenveel lokale munten in omloop als dat er Euro’s op de bankrekening staan. De transacties worden onderling tussen de deelnemers alleen in lokale munten gedaan. Door een strafrente te rekenen over de houders van het lokale geld wordt gestimuleerd het snel rond te laten gaan. Dat snel rondgaan is een enorme impuls voor de economie. Alles gaat dan sneller lopen. Niemand hoeft meer te wachten. De hoeveelheid cash die aangehouden moet worden (en dat is duur) kan enorm teruggebracht worden. Door inwisselen terug naar de Euro meteen kleine boete te laten plaatsvinden wordt gestimuleerd de lokale munt ook weer voor betaling te gebruiken. Het klinkt niet positief, negatieve rente en boete, maar het werk enorm goed en verhoogd het saamhorigheidsgevoel en versterkt de samenleving. Ook dat zijn positieve gevolgen van een lokale munt.
Er zou nu eigenlijk een bedrijf op moeten staan die heel de basis voor lokale munten gaat aanleveren voor regio’s en plaatsen waar ze er mee aan de slag willen Er is namelijk een goede infrastructuur voor nodig. Duidelijk is al wat er nodig is, het kost echter zoveel moeite om overal het wiel te moeten uitvinden. Slimme ondernemers, waar blijven jullie?
De banken doen het waarschijnlijk niet, want die verdienen te veel aan de Euro. Voor hen zou het door de collega’s als verraad aan de Euro gezien kunnen worden. Misschien dat een nieuwe bank hiervoor nodig zal zijn? Wie weet www.deblijebank.nl.

Auteur: Tom Lassing
Bron: http://forum.beursbox.nl/2011/01/07/alternatief-geld/