Alternatieve geldschepping ECB: basisinkomen voor de armste landen in de EU


kaarteubasisDe maandelijks geldinjectie van 80 miljard door de ECB kan goed besteed worden door circa 180 miljoen inwoners in de armste Europese landen een basisinkomen van bij a € 600 te geven, ipv dat te storten in de bodemloze punt van de financiële markten. Dat is de kern van de bijdrage van Johan Horeman in de
Tegenlicht Meet Up over  het VPRO-programma Geldscheppers.

Ik ga er even vanuit dat veel landen van Europa het relatief goed doen. Er zijn echter een paar landen waar het inkomen per hoofd van de bevolking achterblijft. Ik wijt dat o.a. aan het gebrek aan koopkracht in die landen. Ik wil daar de koopkracht laten toenemen waardoor de economische groei zal aantrekken.
De andere landen in de EU moeten in staat zijn zelf op te kunnen komen voor de noden van hun inwoners. Daarmee bedoel ik een geciviliseerde inkomensgarantie kunnen bieden opdat de inwoners en hun kinderen een redelijk bestaan hebben.

Voorstel

Wat ik wil voorstellen voor de toedeling van de maandelijkse geldinjectie van de Europese Centrale Bank om de Europese economie te stimuleren, is een basisinkomen voor de mensen in de economisch achterblijvende landen in de Europese Unie. Alle inwoners die 18 jaar of ouder zijn ontvangen een basisinkomen van €585 per maand. Aanname is dat 20% van de bevolking jonger is dan 18 jaar. Die zullen door hun ouders verzorgd worden met een kindertoelage van 25%. De rest is voor administratie en onderzoek.

Verwachte effecten

Doordat in die landen een grote omvang van onbevredigde behoeften is, zal het inkomen gebruikt worden om die behoeften te bevredigen. De toegenomen bestedingen leiden tot groei van de economie. Consumptieve bestedingen, import en investeringen om ter plaatse aan de vraag te voldoen vormen de groei. Hoogstwaarschijnlijk is er ook een uitstraling naar de gehele Europese economische ruimte.
Er zal een kleine groep zijn die wel alle behoeften bevredigd heeft, die zullen kunnen oppotten, of zijn hun basisinkomen grotendeels kwijt belastingafdrachten. De veronderstelde progressieve inkomstenbelasting wordt geheven over alle inkomen, ook het basisinkomen. De overheidsfinanciën zullen een stevige impuls krijgen door de belastingheffing waardoor investeringen in structurele werken mogelijk worden. Ook krijgen de overheidsfinanciën een fikse stimulans door de BTW op de sterk toegenomen bestedingen.

Wensdenken

Wens van deze N-econoom is dat in heel Europa de mensen en de economieën gestimuleerd zullen worden door de invoering van een basisinkomen. De zwakke regio’s kunnen het testgebied zijn om de effectiviteit van deze stimulering duidelijk te maken. De idee dat productie leidt tot consumptie is net zo’n kip en ei denken als dat consumptie leidt tot investeringen. Toch denk ik dat nu de middelen worden vrijgemaakt en in de economie gepompt, deze middelen beter richting consumptie kunnen gaan. Nu blijven investeringen achter bij gebrek aan winstgevende investeringsmogelijkheden. Consumptie creëert vraag die winstgevende investeringen mogelijk maakt. Op die manier kan eindelijk het achterblijven van de Europese economie, door het uitblijven van economische dynamiek, overwonnen worden.

Johan Horeman, pitch op de Tegenlicht Meet Up op 30-11-2016 in Pakhuis De Zwijger na het VPRO-programma  over Geldscheppers op 27-11-2016 in Pakhuis De Zwijger.

Cijfers: als 184 mln. EU inwoners uit de armste landen maandelijks een Basisinkomen van €585 krijgen betekent dat direct een economische groei van 960 mld. op jaarbasis.
Die groei valt waarschijnlijk veel hoger uit door de bestedingsmultiplier. Dat is effectiever dan geld in de financiële sector pompen, waar het vervolgens in het afvoerputje verdwijnt.
Betroffen landen: Macedonië, Albanië, Servië, Bulgarije, Roemenië, Kroatië, Letland, Polen, Hongarije, Litouwen, Estland, Slowakije, Tsjechië, Portugal, Griekenland, Slovenië, Malta en Cyprus.
Het basisinkomen van €585 per maand is ongeveer een derde van het gemiddelde inkomen (inkomen per capita) in Cyprus. Ten opzichte van het gemiddelde inkomen in de andere landen is het hoger dan een derde, tot meer dan het gemiddelde inkomen in sommige landen.

Een op drie is ongeveer de verhouding tussen het basisinkomen van € 1.100 per maand in Nederland en het gemiddelde inkomen van € 38.700, net boven het modale CPB inkomen.

 

 

Noot van de webmaster:

Basisinkomen gaat natuurlijk niet over alleen de armsten:
In 2015 was het mediane inkomen in geheel europa (28 landen) 16096 euro, 60% daarvan (de armoedegrens) is 804 euro per maand. in 2015 waren er 508 miljoen EU inwoners, dat is 378 miljard per maand. Voor de verdeelsleutel zie tabel:
http://basisinkomen.eu/mediane-inkomens-in-europa/
https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Europe
Zie ook: http://www.qe4people.eu/