ALV 2018: jongeren, meer samenwerking en meer reuring bij Vereniging Basisinkomen

Hier het bestuur. V.l.n,r. Alexander de Roo ( voorzitter), Willem Gielingh (vicevoorzitter) , Els Roumen ( secretaris), Sander Weijers ( jongeren), Hilde Latour ( internationaal), Marten Kramer ( penningmeester), Jan Atze Nicolai ( politiek). Sander en Jan Atze zijn nieuw gekozen.

De ALV op 27 mei ALV was goed bezocht. Bijna 40 leden bespraken in goede sfeer de toekomst.

  • We gaan jongeren meer betrekken bij de vereniging.
  • Scherper duidelijk maken wat basisinkomen is door de vier criteria te benadrukken: onvoorwaardelijk, individueel, universeel en hoog genoeg. Dat is nodig nu mainstream politici doen alsof er al een basisinkomen is.
  • We gaan door met samenwerking met gelijkgestemde organisaties zoals basisinkomen2018, maar ook aanpalende organisaties zoals Ons Geld en die delen van de milieubeweging die inzien dat er ook sociale veranderingen hard nodig zijn.

In 2019 organiseren we vlak voor Prinsjesdag een (zeer) grote bijeenkomst en een congres van partijleden van VOOR het basisinkomen.

We hebben afscheid genomen van Ad Planken als bestuurslid. Zes jaar lang heeft hij de Vereniging weer op poten gezet. Gezondheidsredenen dwingen Ad om het rustiger aan te doen. Ook Syne Fonk is gestopt met het bestuurswerk nu hij zich richt op de rafelrand van Nederland.
Onze kleine vereniging groeit langzaam. Daarom volgend jaar een iets ruimere begroting om alle plannen te verwezenlijken.

Hilde Latour nam ons mee naar de wereld van robots en Hackathons en liet zien dat het mogelijk is om, met gebruik van de nieuwste technologieën, machines een basisinkomen te laten genereren. Haar presentatie is hier (https://www.slideshare.net/bbbin3d/hoe-machines-een-basisinkomen-kunnen-genereren) terug te vinden.

Bekijk ons nieuwe bestuur op de bestuurspagina: Bestuursleden Vereniging Basisinkomen