Amsterdam

Het Basisteam Amsterdam kent 7 werkgroepen:

  1. Werkgroep Kennis. Dit is onze denktank. Zij stellen zich op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en zijn op de hoogte van de door de Vereniging vergaarde kennis en ondersteunen als zodanig de andere werkgroepen. Ze bespreken en bediscussiëren de gangbare theorieën. Ook organiseert de werkgroep Kennis regelmatig bijeenkomsten over het Basisinkomen in Amsterdam, waarin specialisten hun kennis komen delen en geïnteresseerden zich op de hoogte kunnen stellen van de laatste ontwikkelingen.
  2. Samenwerking met andere organisaties. Deze werkgroep zet zich in om samenwerking tot stand te brengen tussen bevriende en gelieerde organisaties om elkaar te ondersteunen en elkaars achterban te kunnen bereiken.
  3. Scholing. Deze werkgroep ontwikkelt een interactief lesprogramma dat ingezet kan worden op middelbare scholen en overal waar door groepen vraag naar meer voorlichting over het basisinkomen is.
  4. Bewustwording. Deze werkgroep kan ingeschakeld worden om waar nodig dialoogtafels over het basisinkomen te komen geven. Een dialoogtafel bestaat uit maximaal 8 mensen , waaronder ook de gespreksleider die middels een socratisch gesprek uitwisselen wat het hebben van een basisinkomen van 1500 euro per maand voor hun leven en voor onze maatschappij inhoudt. Deze gesprekken zijn heel persoonlijk en brengt het idee van een basisinkomen heel dichtbij.
  5. De werkgroep Experimenten heeft zich inmiddels aangesloten bij Collectief Kapitaal, dat in Amsterdam voor geselecteerde bewoners een basisinkomen genereert via geld van het lidmaatschap van Collectief Kapitaal. Zo is er dus al een directie samenwerking ontstaan tussen een organisatie en Team Amsterdam van de Vereniging Basisinkomen.
  6. Lobby. Deze werkgroep zal contact zoeken met bedrijven en Nederlanders met kapitaal. We ontmoeten en bespreken onze doelen om zo interesse en misschien geldelijke ondersteuning te genereren.
  7. Politiek. Deze werkgroep vormt de brug tussen het idee van een basisinkomen en politieke verwezenlijking ervan.

Deze zeven werkgroepen zijn gericht op het vergroten van samenwerking, betrokkenheid en voorstanders van het Basisinkomen. Alles met als doel eigen en andermans kennis/inzichten/feiten/ideeën ter zake het basisinkomen, in alle toonaarden: financieel, politiek, juridisch, sociologisch etc etc, te vergaren en waar mogelijk uit te dragen, opdat t.z.t. het basisinkomen in Nederland realiteit wordt.

Als je je bij ons wilt aansluiten? Graag!!  Neem contact op met Susan Delsing via samdelsing@hotmail.com.

Wij komen op afroep bij elkaar in de Vinse School. Palmstraat 7-11 in Amsterdam.

Susan Delsing, update maart 2022

Berichten over en/of uit het Basisteam Amsterdam: https://basisinkomen.nl/category/basisteam/amsterdam/
Op facebook: https://www.facebook.com/groups/basisinkomen.amsterdam

Via de volgende pagina kun je een bericht sturen aan het basisteam: https://basisinkomen.nl/contactformulier-basisteams/