Een ANBI moet op een internetsite de volgende gegevens publiceren: