Archief Vereniging Basisinkomen Naar Internationale Instituut Sociale Geschiedenis

Sinds de oprichting van onze vereniging in 1991 is er langzamerhand een archief opgebouwd dat in de loop der jaren over verschillende locaties was verdeeld. Veelal de adressen van de elkaar opvolgende secretarissen. In 2012 zijn we begonnen deze delen bij elkaar te brengen en werd het archief ondergebracht allereerst in Zevenaar bij het “European Henry George & Edward Bellamy Institute” dat onder leiding stond van een van onze voormalige voorzitters Paul Freriks. Vervolgens werd het onder gebracht bij Ecovrede in Arnhem waar Syne Fonk – bestuurslid VBI – de scepter zwaait.

Na vestiging van onze vereniging in oktober 2014 aan de Cremerstraat 245/247 in Utrecht – onder de vleugels van het EMMA Centrum – had ook Robert jan van der Veen zijn archief vanuit de UvA over laten brengen. Het werd tijd een en ander te ordenen en het kaf van het koren te gaan scheiden. Door gebrek aan menskracht kwam dit er niet van.

Medio 2017 hebben een oud plan, namelijk om het archief onder te brengen bij het Internationale Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam weer opgevat en ten uitvoer gebracht. 15 juni jongstleden was het zover. In de komende tijd zal daar een en ander gesorteerd worden. Omdat het nogal veel is wordt er wellicht op onze leden een beroep gedaan om hierbij te helpen. Ik hoop dat als we daar het verzoek voor krijgen enkele mensen voor beschikbaar zijn. U kunt zich hiervoor al bij het secretariaat melden via het contactformulier .

https://socialhistory.org/nl