Naast een eerder overzicht van bezwaren tegen basisinkomen volgt nu een begin van het opsommen van argumenten voor het basisinkomen.

Opgemerkt zij dat sommige argumenten stoelen op feiten, andere zijn gebaseerd op overtuigingen waarvan niet vaststaat dat iedereen deze zonder nader onderzoek accepteert.

Naast een uitgebreide verzameling van bezwaren tegen basisinkomen (en de weerlegging daarvan) hieronder argumenten vóór het basisinkomen, oderverdeeld naar zeven thema’s:

 

Er is ook een PDF-document met alle argumenten (12 blz.)
Zie ook deze Rngelstalige lijst met een korte opsomming van 50 redenen voor basisinkomen.