Argumenten voor basisinkomen vanuit de optiek van welzijn en gezondheid

Naast een eerder overzicht van bezwaren tegen basisinkomen volgt nu een overzicht  van argumenten vóór basisinkomen.
Hieronder komen argumenten aan de orde onder het thema Welzijn en gezondheid.

Naast een uitgebreide verzameling van bezwaren tegen basisinkomen (en de weerlegging daarvan) maak ik nu ook een overzicht van argumenten vóór basisinkomen.
Opgemerkt zij dat sommige argumenten stoelen op feiten, andere zijn gebaseerd op overtuigingen waarvan niet vaststaat dat iedereen deze zonder nader onderzoek accepteert.
In deze bijdrage komen argumenten aan de orde onder het thema Welzijn en gezondheid.

1.
De bestaanszekerheid wordt met een basisinkomen verbeterd, met gunstige gevolgen voor de gezondheid.
Veel van de huidige sociale verzekeringen zijn gebaseerd op tijdelijke arrangementen, wat nogal wat onzekerheid veroorzaakt. Dat kan leiden tot allerlei negatieve effecten, zoals ziekteverschijnselen als gevolg van stress, alcoholisme en drugsverslaving, vastlopen van relaties.
De verbetering van de bestaanszekerheid door basisinkomen levert een hogere leefkwaliteit op met onder meer als resultaat een verbetering van de gezondheid en dus minder zorgkosten.

2.
Met de verbetering van de bestaanszekerheid door basisinkomen wordt het welzijn van mensen met een laag inkomen vergroot. Er zullen minder daklozen/zwervers/bedelaars komen, armoede die alle energie opslorpt zal grotendeels verdwijnen, de criminaliteit zal verminderen, noodvoorzieningen zoals de voedselbank worden wellicht overbodig, slechte arbeidsomstandigheden zullen minder voorkomen, slecht passende arbeid hoeft niet langer te worden geaccepteerd, vernederende bureaucratie komt te vervallen.

3.
Het verschil tussen langdurig verlof en pensioen zal bij een basisinkomen in belangrijke mate vervagen. Mensen kunnen op elk gewenst moment een werkpauze nemen. Als zij bovendien hun eigen pensioenpot op elk gewenst moment zouden mogen besteden (zoals de levensloopregeling van een tijdje geleden), ontstaat er op dit punt optimale flexibiliteit. Ook deeltijdverlof en deeltijdpensioen zijn dan makkelijker te regelen. Daarmee kunnen burn outs worden voorkomen en kunnen mensen uiteindelijk veel langer blijven doorwerken, waarmee ze niet het gevoel hoeven te krijgen als nutteloos aan de kant te zijn gezet.

4.
Het ziekteverzuim zal een stuk lager worden doordat mensen met een basisinkomen beter in staat zijn om werk te kiezen dat hen goed ligt, met als gevolg een hogere werksatisfactie. Een hoge werkdruk kan dan makkelijker worden verdragen, baaldagen zullen minder worden opgenomen en als de werkdruk te lang hoog blijft is een overstap naar ander werk makkelijker dan in het huidige systeem.

5.
Met een basisinkomen zullen mensen minder zinloze banen aanvaarden (ook wel aangeduid als flutbanen of bullshit jobs), waarmee allerlei negatieve gevoelens m.b.t. de status van hun werk worden voorkomen, hetgeen zal leiden tot meer welzijn.

6.
De toekomstverwachtingen van mensen worden minder somber, omdat werkloosheid en/of onbetaalde arbeid tot de mogelijkheden gaat behoren, een verandering van beroep makkelijker wordt en deeltijdwerk minder zware inkomensgevolgen heeft.

7.
Basisinkomen brengt in arme landen meer welvaart, met positieve gevolgen voor de gezondheid, niet alleen omdat er meer en beter voedsel kan worden gekocht maar ook omdat de stress wegens bestaansonzekerheid zal verminderen. Bovendien zal de behoefte afnemen om veel kinderen te krijgen die voor bestaanszekerheid moeten zorgen, waarmee voedseltekorten nog makkelijker kunnen worden bestreden.

Eerder verscheen een overzicht met argumenten vanuit de optiek van Waarden en Mensbeeld, Maatschappijvisie en Ideologie,  Economie en Geografie.
Dit overzicht wordt de komende tijd aangevuld met argumenten vanuit de optiek Arbeidsmarkt en Overheid en bureaucratie.

Reyer Brons, november 2018
foto: Pixabay