Argumenten voor basisinkomen vanuit geografische optiek

Naast een eerder overzicht van bezwaren tegen basisinkomen volgt nu een begin van het opsommen van argumenten voor het basisinkomen.
Hieronder komen argumenten aan de orde onder het thema Geografie.

Naast een uitgebreide verzameling van bezwaren tegen basisinkomen (en de weerlegging daarvan) publiceer ik nu ook argumenten vóór het basisinkomen.
Opgemerkt zij dat sommige argumenten stoelen op feiten, andere zijn gebaseerd op overtuigingen waarvan niet vaststaat dat iedereen deze zonder nader onderzoek accepteert.
In deze bijdrage komen argumenten aan de orde onder het thema Geografie.

1.
Invoering van basisinkomen in een land of een regio kan leiden tot vermindering van tijdelijke arbeidsimmigranten die tegen lage tarieven werken. Immers, hun concurrentiepositie wordt minder doordat ingezetenen met een basisinkomen ervoor kunnen kiezen voor vergelijkbare tarieven werk te aanvaarden. Bovendien kan met een basisinkomen het minimumloon worden aangepast naar een lager niveau dan wel geheel worden afgeschaft.

2.
Bij invoering van basisinkomen in ontwikkelingslanden zal de behoefte om een land om economische redenen te ontvluchten afnemen, waardoor minder economische vluchtelingen zullen proberen werk te zoeken in ontwikkelde landen.
In regionaal beleid is differentiatie mogelijk, zodat gebieden waar mensen niet willen wonen, een plus krijgen (suggestie: aardbevingsgebied Groningen).

3.
Achterstanden op de arbeidsmarkt van ingezetenen met een migratie-achtergrond kunnen met een basisinkomen worden verminderd. De arbeidsmarkt wordt met een basisinkomen voor iedereen toegankelijker, dus ook voor mensen met een migratie-achtergrond.

4.
De verstedelijking groeit onder meer omdat in steden de meeste werkgelegenheid te vinden is. Met een basisinkomen wordt de druk om naar de stad te verhuizen minder en zullen sommige stedelingen er makkelijker toe overgaan om naar het platteland te verhuizen.

5.
Met een basisinkomen kunnen meer mensen ervoor kiezen samen te gaan wonen, waardoor de ruimtelijke druk zal afnemen omdat er minder nieuwbouw nodig zal zijn.

6.
Met een basisinkomen kunnen meer mensen ervoor kiezen thuis te gaan werken. Daardoor zal er minder behoefte zijn aan bedrijfshuisvesting, maar wel meer behoefte aan woningen met voldoende werkruimte.

Eerder verscheen een overzicht met argumenten vanuit de optiek van Waarden en Mensbeeld, Maatschappijvisie en Ideologie  en Economie.
Dit overzicht wordt de komende periode aangevuld met argumenten vanuit de optiek Arbeidsmarkt, Overheid en bureaucratie en Welzijn en gezondheid

 Reyer Brons, november  2018
laatste update 25-8-2019