Armoede, een hot onderwerp en een verdienmodel?

Willem leest tegenwoordig veel over armoede. Het lijkt wel of we het probleem niet op willen lossen.
Basisinkomen zou helpen, maar dan is armoede als verdienmodel verdwenen…

Armoede is “hot”, het is vaak in het nieuws. Het zou je maar overkomen, zoals ruim een miljoen Nederlanders. Leven in armoede.

Wat ik niet begrijp, niet wil begrijpen, is dat we het probleem armoede nog steeds niet opgelost hebben. Sterker nog, het probleem wordt alleen maar groter, zeker door de Corona crisis. De aantallen Voedselbank gebruikers zijn nog nooit zo hoog geweest, de schuldenlast blijft maar stijgen, het aantal dak-thuisloze jongeren is in tien jaar verdubbeld.

Willem is een simpele ziel. Armoede = geldgebrek, toch?

Ik wil dit best nuanceren, misschien heeft 10-20-30% zichzelf in deze ellende gestort. Maar de overgrote meerderheid  niet. Misschien een verkeerde keuze, werkeloosheid, scheiding, het wiegje stond op het verkeerde plekje, huiselijk geweld, drugs-drank problemen enz.

Ik had me aangemeld voor een congres over/tegen armoede. Toen gebeurde er iets vreemds.
In eerste instantie kostte de entree € 40!! Entree moeten betalen om te praten over armoede??? Later bleek dit voor “ervaringsdeskundigen” wél gratis te zijn, via een bepaalde code. Maar inmiddels had ik al € 40 betaald. Foutje bedankt. Daarbij kwam € 30 aan parkeerkosten en geschat € 20 benzine. Totaal € 90 om mee te doen aan armoedebestrijding.

Aan dit congres, mede georganiseerd door een grote gemeente deden ongeveer 400 mensen mee. Willem vindt het heeeel vreemd dat er gepraat wordt over armoede, terwijl het overgrote deel van de aanwezigen helemaal niet weet wat armoede is. De aanwezigen zijn voor het overgrote deel organisaties, bedrijven, onderzoekers, stichtingen, politici, sprekers, die praten over de vraag; “hoe krijgen we armoede Nederland uit?” Dat is toch raar? Nogmaals de opmerking; armoede=geldgebrek.

Nog zo’n punt. Als je Google op; Armoede in Nederland  dan krijg je 3.1 miljoen “hits”. Het is onvoorstelbaar hoeveel organisaties zich bezighouden met armoede bestrijding.

Dan vraag ik me af; hoeveel geld geven wij uit aan armoede bestrijding? Dat moeten honderden miljoenen zijn!

Dan de vraag; waar komt dat geld terecht? Al die organisaties maken ook kosten, hebben veelal een betaald bestuur, organiseren congressen, laten dure onderzoeksrapporten schrijven, zijn gevestigd in een bedrijfspand, moeten ook gas/licht/water betalen.

Klinkt misschien hard. Maar zou het kunnen zijn dat armoede óók een verdienmodel is?

Een voorbeeldje via de Belastingdienst.

Verlaag uw loonkosten door het lage-inkomensvoordeel (LIV).
Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een tegemoetkoming in de loonkosten. U krijgt het LIV als uw werknemer op jaarbasis minstens 1.248 uur werkt en een gemiddeld uurloon heeft tussen 100% en 125% van het minimumloon.
De Belastingdienst betaalt het LIV na afloop van het kalenderjaar automatisch aan u uit.

Met andere woorden, zolang je je personeel weinig betaald, krijg je subsidie. Zo hou je armoede toch in stand?[1]

Er zijn nog meer van dit soorten regelingen die armoede in stand houden; loonkostensubsidies, social return, proefplaatsingen, snuffel stages, leer-werk trajecten, re-integratie, enz.

Als we nu ál dat geld wat gebruikt wordt……ter bestrijding van armoede………gewoon geven aan de armen? Is dat alweer een rare kronkel van Willem?

Ik hoef niemand uit te leggen dat een basisinkomen heel veel armoede kan voorkomen, dan komt het in ieder geval terecht waar het voor bedoeld is.

Zou het kunnen zijn we armoede helemaal niet willen oplossen? Onbekend maakt onbemind? Of wat niet weet, wat niet deert?
Terugkijkend naar de Corona-crisis en hoeveel miljarden we hebben uitgegeven. Ruim tachtig miljard!! Daarvan is ruim 40 miljard op spaarrekeningen terecht gekomen!! Stel nu dat we “slechts” 4 miljard hadden besteed aan armoede bestrijding. Rekensommetje; 4 miljard-1.2 miljoen mensen in armoede. Dat is ruim € 3.000 per gezin per jaar. Dat is € 250 extra inkomen per maand. Dat lijkt misschien niet veel, maar voor iemand in armoede is het een vermogen. En het is ongeveer wat volgens de Nibud berekening arme gezinnen tekort komen per maand.

Ik voel al wat bezwaar aankomen. “Ja, maar…….dat is 4 miljard per jaar”. Klopt, maar die 4 miljard is slechts 0,5 % van onze jaarlijkse Nationale inkomen. Dus………………

Willem de Graaff, oktober 2021

[1] Zie een eerdere publicatie op onze website over deze regeling: Huiveringwekkend en hoopgevend, de primarkpremie.