Armoede kun je bestrijden door een basisinkomen in te voeren!

Verdien je drie keer modaal, dan is hier je kans om armoede te bestrijden![1] Een Europees Bugeriniatief tegen armoede: mediaan inkomen voor iedereen.

De Europese commissie laat haar burgers toe vanaf April 2012 een burgeriniatief voor te leggen, wat kan leiden tot een volksraadpleging en richtlijnen  voor de 28 lidstaten. Er is een initatief in de maak, om voor te stellen aan alle Europese burgers onvoorwaardelijk 60% te geven van het mediaan[2] inkomen, de armoedegrens.

De helft van de inkomens ligt erboven, de andere helft eronder. In principe gaat het over het te verwachten beschikbaar inkomen per belastingsaangitften die ervoor meest relevant is. Dit schijnt meer relevant dan het gemiddelde inkomen: de extreem hoge inkomens worden in prinipe niet geconsumeerd en dragen dan ook minder bij tot competitieve koopkracht… Het gemiddelde inkomen is dan ook minder relevant voor de koopkracht. Stel dat bv een gezin met een mediaaninkomen 80% daarvan zou besteden –  de rest opspaart -, dan ligt de armoedegrens zo dat een gezin die daar meer dan een vierde  (20% van het mediaainkomen) moet op besparen, wordt beschouwd een armoederisico te lopen…

Het onvoorwaardelijk inkomen verondersteld natuurlijk legaal inwonerschap. Het kan daardoor ook illegaal inwonerschap otmoedigen. Vluchtelingen, die door internationale overeenkomsten gerechtigd zijn, zouden  dat legale burgerschap vooral nog kunnen verwerven en na een (procedure)wacht- periode bv. Ook daarvan kunnen genieten.

De initiatiefnemers (o.a. B.I.E.N.- basic income earth network[3] en Attac[4] van vooral  duitstalige landen) stellen dat dit inkomen emanciaptorisch moet zijn. In de toekomst zal een substantieel percentage van het beschikbare werk wellicht overgenomen worden worden door machines. De noodzaak om te streven naar behoud bijna-volledige tewerkstelling wordt niet ondersteund.
Terecht wellicht wordt gesteld dat men dan belandt in een duallistische discussie: Links-rechts tegenstellingen komen dan vrij snel aan de ode van de dag. Volledige tewerkstelling wordt dan te duur voor het kapitaal.

De meeste arbeid kan goedkoper door machines worden uitgevoerd. Er is een vrij brede konsensus, boven de discussies van rechts of link, dat iedereen de mogelijkheid moet hebben deel te nemen aan het maatschappelijke leven, ook als dit niet meer in een traditionele werkkring  is. Of daarbij op grond van mensenrechten ook nog een gelijke kans op arbeid nodg is, wordt ook minder evident als iedereen ook zonder arbeid gemancipeerd zonder armoederisico aan het maatschappelijke leven kan deelnemen.
Guy Standing van BIEN  schreef een boek ‘het ‘precariaat’. Hij stelt dat de klassieke ‘marxistische’ klasseindeling niet meer geldt; Hij stelt evenwel dat er een nieuwsoortige klasse ontstaat, het precariaat. En ja er is nog steeds een probleem, het gaat om machtsverhoudingen. Het precariaat, mensen die zonder inkomen raken, vindt hij dan ook een gevaarlijke evolutie. Het toekennen van een integrerend basisinkomen is voor hem dan ook en essentieel deel van de oplossing.

De Attac deelnemers vinden het dan ook weer een uitstekend middel om de armoede te bestrijden. Het Europese burgeriniatief betekent een opening, waardoor de Europese Commissie,  die nu niet bevoegd is voor sociale zaken, toch verplicht kan worden om richtlijnen uit te vaardigen. Anderzijds is het een uitstekend middel om aan te tonen dat de kosten ervan klein zijn in verhouding met de bedragen die circuleren binnen de financiele transacties, die bovendien een reëel systeemrisico betekenen en het beeld oproepen van een verwerpelijk casinokapitalisme.