Arnhem

Het basisteam bestaat uit 6 leden en komt maandelijks op een vast adres bij elkaar.
Naast het breder bekend maken van het basisinkomen wordt er nagedacht over wat er speciaal voor Arnhem e.o. aan doelen gesteld kunnen worden. Daarnaast wordt er momenteel concreet gewerkt aan een congres in Rheden in het najaar 2015.
Er wordt samengewerkt met andere organisaties en er is contact met politici.

Syne Fonk

Basisteam Arnhem, https://www.facebook.com/groups/basisinkomen.arnhem

Via de volgende pagina kun je een bericht sturen aan het basisteam: https://basisinkomen.nl/contactformulier-basisteams/