FNV en basisinkomen: positieve grondhouding
9 april 2023 Jan Stroeken

De FNV heeft een positieve grondhouding met betrekking toet basisinkomen, maar wil eerst nog een aantal zaken onderzoeken….. Jan Stroeken reageert op de vragen van Kitty Jong wie het het vieze werk straks doet en hoe de financiering mogelijk is en ook op haar stelling dat basisinkomen niet ingevoerd kan worden bij een rechtse regering.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen pijler sociaal-culturele omwenteling
1 maart 2023 Jan Stroeken

Basisinkomen is een belangrijke pijler in de sociaal-culturele omwenteling die zich geleidelijk aan het voltrekken is. Basisinkomen zal de startkansen van velen enorm verbeteren en een belangrijke basis vormen voor een solidaire samenleving.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen: Van herverdelingsideologie naar sociaal-culturele omwenteling en wat dat betekent voor de uitvoering.
13 mei 2022 Jan Stroeken

Volgens Jan Stroeken is basisinkomen meer dan een herverdeling opdat mensen aan de onderkant van de samenleving het beter gaan hebben. Het versterkt ook de individualisering en het leidt tot een sociaal culturele omwenteling, in de geest van Jan Rotmans, Yanis Varoufakis, Yuval Harari en M.J. Sandel.
Lees verder

Lees verder
Van toeslag en heffingskorting naar basisinkomen
4 februari 2022 Jan Stroeken

Basisinkomen voor de totale bevolking kan gezien worden beschouwd als deel uit de welvaart welke generaties lang collectief is vergaard. Het geeft ook de meritocratische elite de kans hun hoogmoed af te leggen, zich niet langer te laten bedwelmen door hun eigen succes. Door solidariteit met de mensen die minder bevoorrecht zijn die ontstaat wanneer zij zich realiseren hoe willekeurig het lot beschikt.
Lees verder

Lees verder
Boekbespreking: De Tirannie van Verdienste, Michael J. Sandel
9 april 2021 Jan Stroeken

Michael Sandel schreef een boek over de diepe oorzaken van ongelijkheid, een belangrijke drijvende kracht achter het populistisch protest. Jan Stroeken bespreekt dit uitgebreid en ziet het als basis van rechtvaardiging voor de invoering van een basisinkomen!
Lees verder

Lees verder
Begin met een individuele en universele Negatieve InkomstenBelasting
3 december 2020 Jan Stroeken

Volgens Jan Stroeken is maandelijks bedrag van € 500 als 1e stap naar een basisinkomen in de vorm van een individuele en universele NIB (Negatieve Inkomsten Belasting) op korte termijn financieel eenvoudig haalbaar.
Lees verder

Lees verder
Andrew Yang, Jouw baan gaat verdwijnen en dit is de oplossing
3 september 2020 Jan Stroeken

Andrew Yang, democratisch ex-presidentskandidaat in de VS, schreef een alarmerend boek met als titel Jouw baan gaat verdwijnen en dit is de oplossing en met ondertitel Artificial Intelligence, basisinkomen en de wereld zonder werk. Zijn oplossing is een Mensgericht Kapitalisme waarin basisinkomen een belangrijke rol speelt. Hij noemt het Vrijheidsdividend.
Lees verder

Lees verder
Waarom een basisinkomen en hoe voeren we het in?
30 juni 2020 Jan Stroeken

Jan Stroeken stelt voor het basisinkomen stapsgewijs in te voeren. Een individueel basisinkomen op sociale minimumniveau is een te grote stap om in één keer te nemen, vanwege de moeilijk te bepalen precieze effecten van de grootscheepse herverdeling. Een eerste stap van zo’n 450-600 euro op individueel niveau kan budgetneutraal, zonder al te veel herverdeling, worden ingevoerd. Dat kan uit de diverse eerder gedane berekeningen worden afgeleid.
Lees verder

Lees verder
Technologie, economie en arbeidsmarkt: de toekomst is aan het basisinkomen
9 december 2019 Jan Stroeken

De discussie rond basisinkomen wordt nog altijd voornamelijk gevoerd vanuit  de sociale hoek met armoede als invalshoek. Maar invoering van
Lees verder

Lees verder