Irene van Staveren is tegen het basisinkomen, maar waarom?
28 maart 2023 Peter van Hoesel

De Rotterdamse econoom Irene van Staveren ziet niets goeds in basisinkomen. Peter van Hoesel legt uit dat haar betoog niet erg sterk is.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen staat op de kennisagenda van het ministerie van SZW
19 februari 2023 Peter van Hoesel

Sinds 2017 pleit Peter van Hoesel naar goed onderzoek betreffende het invoeren van basisinkomen. In februari 2023 is het opgenomen als deelvraag onder het thema bij de maatschappelijk opgave "bestaanszekerheid" om sociale zekerheid te kunnen bieden.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen en arbeidsparticipatie
2 januari 2023 Peter van Hoesel

Peter van Hoesel zag dat er weer een studie is verschenen (nu uit vanuit Spanje) waarin duidelijk wordt dat bij experimenten met basisinkomen geen negatief effect blijkt op de arbeidsparticipatie. Bij meer grootschalige invoering verwacht hij vooral positieve effecten, maar daarvoor is grondiger onderzoek nodig naar lange termijneffecten (ook neveneffecten) van de invoering van een basisinkomen. Niet alleen op het microniveau van individuen en werkgevers maar ook en vooral op macroniveau.
Lees verder

Lees verder
Maak inkomensbeleid eenvoudig
18 oktober 2022 Peter van Hoesel

De gedachte achter het huidige ingewikkelde inkomensbeleid is dat er maatwerk nodig is: elk type huishouden heeft specifieke maatregelen nodig. Het inkomensbeleid verstoort daarmee op diverse manieren onze samenleving. Regel het lever zo dat die nadelen niet ontstaan. De eenvoudigste oplossing is onvoorwaardelijk basisinkomen dat alle inkomensregelingen van de overheid vervangt
Lees verder

Lees verder
Schaf het werknemerschap maar af
14 maart 2022 Peter van Hoesel

Hoe erg zou het eigenlijk zijn als het werknemerschap wordt afgeschaft en als iedereen zou gaan functioneren als zelfstandig professional? Peter van Hoesel denkt dat het heel goed zou uitpakken voor de economie: hogere productiviteit, een inkomensverdeling naar gelang de toegevoegde waarde die arbeid oplevert , minder zinloze productie, geen schijnwerkers meer, meer arbeidssatisfactie, minder bureaucratie etc.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen: arbeidsmarkt en economie
29 september 2020 Peter van Hoesel

Basisinkomen heeft veel effecten. ook op het gebied van arbeidsmarkt en economie. Het CPB kan het niet door rekenen, maar stelt wel dat het leidt tot minder werkgelegenheid. Onderstaand worden op basis van bestaande kennis op het gebied van het functioneren van de arbeidsmarkt en van de economie, heel andere conclusies aannemelijk gemaakt.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen, is dat nou links of rechts?
29 augustus 2020 Peter van Hoesel

Basisinkomen zorgt voor een goede verbinding zorgt tussen links en rechts. Basisinkomen is winst voor beide kanten, omdat zowel de bestaanszekerheid als de economie op een hoger niveau worden gebracht. Basisinkomen is dus zowel links als rechts. Voor wie dat liever hoort mag je ook zeggen dat het noch links noch rechts is, maar wel goed voor iedereen.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen om depressies te voorkomen en ideologieën te overbruggen
29 mei 2019 Peter van Hoesel

Basisinkomen is een voorbeeld van een nieuwe vorm van collectiviteit als tegenwicht voor het dominante ultraliberalisme, dat een belangrijke oorzaak
Lees verder

Lees verder
Hardnekkige weerstanden tegen het basisinkomen
29 januari 2019 Peter van Hoesel

Waar komt die hardnekkige tegenstand tegen het basisinkomen vandaan? Welke motieven zitten daarachter en welke belangen spelen daarbij een rol?
Lees verder

Lees verder
Een beleidstheorie voor het basisinkomen
25 juli 2018 Peter van Hoesel

Om tot betere experimenten te kunnen komen en een beeld te hebben bij de aanpak van voorgenomen experimenten, is een
Lees verder

Lees verder
Reactie op Daniel Zamora over ‘Het basisinkomen: genese van een neoliberaal idee’
15 maart 2018 Peter van Hoesel

Uit België komt vaak een stevig geluid uit de linkerhoek met als strekking dat basisinkomen een valkuil is waar de
Lees verder

Lees verder
Arbeidsmarkt en basisinkomen
16 november 2017 Peter van Hoesel

Invoering van basisinkomen zal ingrijpende effecten hebben op de arbeidsmarkt. Peter van Hoesel beschrijft die effecten vanuit 20 invalshoeken. Over
Lees verder

Lees verder
Terugblik Studiemiddag ‘Basisinkomen verdient rationele afweging’
4 november 2017 Peter van Hoesel

Het NPI (Netwerk Politieke Innovatie) beoogt eenvoud in het openbaar bestuur. Een verbeterd, minder ideologisch bevangen debat over het basisinkomen
Lees verder

Lees verder
Een studiemiddag in Nieuwspoort over onderzoek naar het basisinkomen
30 september 2017 Peter van Hoesel

Invoering van een basisinkomen, met name als het gaat om een onvoorwaardelijk basisinkomen, is een zeer ingrijpende beleidswijziging die forse
Lees verder

Lees verder
Een betere samenleving met een basisinkomen
18 september 2017 Peter van Hoesel

Voor een betere samenleving zijn vier kernwaarden belangrijk: vrijheid, gelijkheid, welzijn, eenvoud. Een basisinkomen kan  bijdragen leveren aan deze de
Lees verder

Lees verder
Productiedwang
8 augustus 2017 Peter van Hoesel

Om te overleven moet je werken, dat is van oudsher al zo. Is dat inmiddels niet doorgeschoten? We worden overspoeld
Lees verder

Lees verder
Globalisering en armoedebestrijding
8 mei 2017 Peter van Hoesel

Globalisering is wereldwijd gezien de beste manier om armoede te bestrijden. Nationalisme en protectionisme staan juist op gespannen voet met
Lees verder

Lees verder
Brief aan de informateur over onderzoekprogramma onvoorwaardelijk basisinkomen
30 maart 2017 Peter van Hoesel

Deze brief van het NPI aan de informateur bepleit een onderzoekprogramma over het basisinkomen dat meer kennis over mogelijkheden en
Lees verder

Lees verder