Basisinkomen laat kunstenaars, journalisten en wetenschappers zich ontplooien
26 januari 2021

Basisinkomen geeft kunstenaars, journalisten en wetenschappers de mogelijkheden zich te ontplooien.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen geeft mogelijkheden om (langer) te studeren
25 januari 2021

Basisinkomen geeft mogelijkheden om (langer) te studeren. Ook het ‘leven lang leren’ wordt veel meer mogelijk.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen verkleint de afhankelijkheid van de partner
24 januari 2021

Basisinkomen wordt aan iedere individu verschaft en vergroot de onafhankelijkheid van de partner (van vrouwen en/of mannen)
Lees verder

Lees verder
Redacteur website gezocht
23 januari 2021

Je bent geïnteresseerd in Basisinkomen en wilt graag samen met ons Basisinkomen verder onder de publieke aandacht brengen. Als redacteur lees, beoordeel en redigeer je artikelen over Basisinkomen en plaatst deze op onze website.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen geeft geeft zicht op de echte waarde van werk
22 januari 2021

Basisinkomen geeft mogelijkheden om de intrinsieke waarde van werk te waarderen, los van de eventuele beloning. Ook onbetaalde arbeid verdient waardering.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen geeft ruimte om te stoppen met zinloos werk
21 januari 2021

Basisinkomen geeft ruimte om te stoppen met zinloos werk, ook al wordt daar nu goed voor betaald. Het geeft ruimte om heel kritisch te denken over zinloze bureaucratie etc.
Lees verder

Lees verder
Graphic designers gezocht
20 januari 2021

Graag komen wij in contact met creatieve graphic designers. Je wilt zo nu en dan jouw creativiteit inzetten om Basisinkomen samen met ons verder te promoten.
Lees verder

Lees verder
Het basisinkomen in woorden gevat, maar welke?
19 januari 2021

Elk voorstel om een basisinkomen te overdenken, de beleidsopties ervan te bekijken, beleid te formuleren, ertoe te besluiten en het te implementeren, elk voorstel bestaat uit woorden. Noem je het universeel, of onvoorwaardelijk. Of is negatieve inkomstenbelasting of een gegarandeerd inkomen beter? Johan Horeman kiest voor het enkele woord: Basisinkomen.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen leidt tot waardering van werk dat iedereen ten goede komt
18 januari 2021

Basisinkomen maakt waardering mogelijk voor werk dat iedereen ten goede komt en (juist daarom) moeilijk te betalen is.
Lees verder

Lees verder
Social media medewerkers gezocht
17 januari 2021

Zit je vaak op Social media  en wil je samen met ons het idee Basisinkomen een boost geven, dan zijn wij op zoek naar jou.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen maakt volwaardig burgerschap mogelijk voor iedereen
16 januari 2021

Door basisinkomen is sprake van volwaardig burgerschap ook voor degenen die geen betaalde arbeid verrichten
Lees verder

Lees verder
PR en communicatieadviseur gezocht
15 januari 2021

Heb je ervaring als PR en communicatieadviseur dan komen wij graag met jou in contact. Je bedenkt communicatieprojecten hoe Basisinkomen verder onder de aandacht te krijgen en je weet ook hoe wij die projecten moeten uitvoeren
Lees verder

Lees verder
Boodschappenboete toont noodzaak basisinkomen
14 januari 2021

Een bijstandsgerechtigde vrouw uit Wijdemeren mag € 7.000 terugbetalen. Plus boete. De landelijke verontwaardiging is groot. De zogeheten boodschappenboete heeft de politiek wakker geschud. En weer de noodzaak van een basisinkomen aangetoond. Dan hadden we al deze gênante heisa niet gehad.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen geeft mensen meer vrijheid
13 januari 2021

Basisinkomen geeft mensen meer vrijheid  om te beschikken over hun eigen leven.
Lees verder

Lees verder
Noodbasisinkomen tijdens de pandemie
12 januari 2021

Voorstel voor  een noodbasisinkomen als instrument om financiële onzekerheid te voorkomen in  tijden van pandemie. Beter dan elke keer opnieuw een nood-regeling op te tuigen als een pandemie toeslaat, is een permanent programma op te tuigen met een beperkt basisinkomen dat in tijden van nood uitgebouwd kan worden.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen vermindert de armoede
11 januari 2021

Invoering van basisinkomen betekent vermindering van de absolute en schrijnende armoede en ook vermindering van de relatieve armoede.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen bevordert de gelijkheid
10 januari 2021

Basisinkomen vergroot de gelijkheid van kansen en de gelijkheid in inkomen.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen is een mensenrecht
9 januari 2021

Door iedereen een bedrag te verschaffen dat voldoende is voor de basale levensbehoeften, is bestaanszekerheid niet langer een probleem.
Lees verder

Lees verder
De meeste mensen zijn tegen het basisinkomen
8 januari 2021

We moeten in gesprek gaan met mensen die tegen basisinkomen zijn, vragen waarom en nagaan of die argumenten houd snijden of weerlegd kunnen worden.
Lees verder

Lees verder
Basisinkomen verandert alles en daar heeft de heersende elite geen belang bij
7 januari 2021

Voorstanders van basisinkomen moeten op zoek gaan naar voordelen van basisinkomen voor iedereen om bondgenoten te vinden van laag tot hoog.
Lees verder

Lees verder
De werkgelegenheid van uitvoeringsinstanties voor de sociale zekerheid staat op de tocht met basisinkomen
6 januari 2021

Basisinkomen kan als bedreiging ervaren worden door medewerkers in de huidige organsaties voor sociale zekerheid en bij de belastingen.  En voor degenen er omheen (bijvoorbeeld juristen) die slachtoffers van het stelsel ondersteunen. Maar als dat werk overbodig gemaakt kan worden, is dat maatschappelijk gezien winst. Ook de betrokken medewerkers krijgen dan een basisinkomen en alle ruimte om meer zinvolle bezigheden te zoeken.
Lees verder

Lees verder