Vele malen zijn er meldingen binnengekomen dat onze website niet veilig is, meestal door AVG of AVAST. De website basisinkomen.nl is volkomen schoon en foutmeldingen komen door malware die zich op de eigen computer heeft genesteld.

Er is ook sprake van malware via AVAST. een van de versies van CC.Cleaner die eigendom is van AVAST heeft een versie die malware bevatte. Het is zaak de laatste versie van CC.Cleaner te gebruiken. Zie https://www.nu.nl/internet/4926995/populaire-software-ccleaner-geinfecteerd-met-malware.html

De oplossing voor AVG is hieronder weergegeven

Ga voor oplossing naar “Menu” op de AVG homepage

Ga vervolgens naar “Instellingen”

Dan naar uitzonderingen

en voeg tenslotte bij “URL” <https://basisinkomen.nl/*> toe