BasicIncomeCoin-NL, een blockchain als basisinkomen?

Een ideale (maar ook utopische) blockchain fungeert als een non-profit organisatie die zijn winsten uitkeert aan de mensen.  Dit kunnen we als dividend zien in onze huidige maatschappij met aandelen, een soort bestaansgeld, waarbij iedereen die deel uitmaakt van het systeem evenveel krijgt ongeacht je tegoeden op je rekening.

In het kader van de reeks over basisinkomen en blockchain deze keer een schets van een blockchain die buiten de overheid om functioneert. Werknaam BasicIncomeCoin-NL (BIC-NL).


Blockchain: mogelijkheden en valkuilen.

We hebben een grote toename van blockchains gezien in 2017 en dit zal in 2018 waarschijnlijk doorgaan mede vanwege de voordelen die het met zich meebrengt qua veiligheid. Een blockchain is immers na creatie (haast) niet te manipuleren, is openbaar én verlaagt de kosten op diverse vlakken. Dit laatste klopt echter niet altijd, zie het enorme energie verbruik dat nodig is om slechts 1 Bitcoin transactie te voltooien!
Een valkuil met een blockchain als basisinkomen is dit punt: gaat het niet teveel energie kosten als iedereen mee gaat doen?

Dit hangt dan meteen samen met de keus die we maken voor deze BIC-NL: POS, POW of POI. Zie voor uitleg van deze begrippen hieronder.
De welbekende Bitcoin met mega transactie kosten en mega veel stroomverbruik door het POW-concept is voor een dergelijk systeem ondenkbaar en onrealistisch. We kunnen immers niet verwachten dat we zonder consequenties op alle koude plekken ter aarde blockchainfarms kunnen plaatsen, de poolkappen zijn al aan het smelten en meer warmte betekend automatisch minder ijs.
Gelukkig zijn er ook andere mogelijkheden zoals POS en POI waarbij computers niet alle transacties hoeven te berekenen maar slechts het grootboek bijhouden ter controle. Dit is ook waardoor een blockchain onhackbaar word. Tenzij je alle computers op de blockchain weet te manipuleren en dat is haast onmogelijk.

Er zijn diverse manieren om een blockchain als basisinkomen in te richten. Mijn favoriete en meteen de meest utopische is een blockchain die feitelijk fungeert als een shared-profit organisatie die zijn winsten uitkeert aan de mensen. Dit zouden we als dividend kunnen zien in onze huidige maatschappij met aandelen, waarbij echter iedereen die deel uitmaakt van het systeem evenveel krijgt ongeacht je tegoeden op je rekening. Een soort bestaansgeld.

Net als ieder ander bedrijf gaat deze blockchain diensten en/of producten leveren. Tevens zijn overnames van andere bedrijven niet uitgesloten om zo een gezonde groei te handhaven. Een mooi voorbeeld hiervan is het deprivatiseren van nutsbedrijven en deze winsten vervolgens uit te keren aan iedereen door de nutsbedrijven financieel-administratief  via een blockchain te laten draaien en zo hun bijdrage leveren aan een socialere maatschappij. Daarbij kunnen mensen dan werk doen waar ze voldoening van krijgen i.p.v alsmaar het grote geld te achtervolgen en wellicht nooit echt gelukkig worden. Geld maakt immers niet gelukkig het is alleen gemakkelijk als je het hebt.

 

Een korte uitleg over POW-POS-POI
Zie voor een iets uitgebreider uitleg Wat is het verschil tussen PoW, PoS en PoI?

Proof Of Work (POW)

Bij dit concept kunnen miners munten verdienen door moeilijke berekeningen op te lossen met kostbare computerapparatuur, dit wordt minen genoemd. Miners ontvangen munten van de desbetreffende cryptomunt (zoals bijvoorbeeld de Bitcoin) wanneer zij een puzzel oplossen. Daarnaast controleren en verifiëren miners ook de transacties die gedaan worden. De transactiekosten die mensen betalen om deze transacties uit te voeren gaan naar de miners als vergoeding voor hun werkzaamheden. Doordat de miners intensief werk leveren om berekeningen uit te voeren, transacties te controleren en deze te verifiëren, wordt er gesproken van de Proof-of-Work methode.

Proof Of Stake (POS)

Je koopt of krijgt munten van de desbetreffende cryptomunt en houdt ze in je balans. Je kunt ervoor kiezen om deze munten in je stakebalans te plaatsen, zodat je kunt gaan beginnen met staken. Hoe meer munten je hebt en hoe langer je ze in je stakebalans hebt staan, hoe meer munten je zult verdienen. Dit is meteen een grote nadeel gezien het feit dat rijken wellicht veel munten zullen bewaren om meer munten te krijgen i.p.v gebruik te maken van de munt als betaalmiddel.

Proof of Importance (POI)

Hier werkt een algoritme waarbij iedere aangesloten computer de blockchain in de gaten houdt. Wanneer geconstateerd word dat er geld wordt overgemaakt, dan zal de computer dit vertellen aan alle andere computers die het stuk voor stuk ook weer doorvertellen. Zodra iedere computer het weet en akkoord geeft, zal de transactie worden opgenomen in de blockchain. De aangesloten computers die dit proces faciliteren hebben de kans om hier geld voor te ontvangen. Hoe hoger de reputatie van een computer, hoe meer geld verdiend kan worden. Dit wordt harvesting genoemd. Je reputatie stijgt wanneer je veel munten hebt geïnvesteerd en vaak aankopen doet. Ook is dit afhankelijk van naar wat voor accounts je deze trades maakt. Hoe beter de reputatie van het account waarmee je handelt, hoe sneller je reputatie stijgt.
Dat betekent dus ook dat een overheid die de munt erkent en er actief gebruik van maakt, snel een serieuze deelnemer met een hoge reputatie kan worden.

 

Bestaande munten voor basisinkomen: Mannabase & Swiftdemand

Twee voorbeelden van blockchains die nu al een gratis extra inkomen bieden zijn  Mannabase en Swiftdemand.
Beiden willen een basisinkomen creëren,  maar er zijn meteen diverse verschillen merkbaar.
Scott Santens noemt in een recent artikel over Mannabase ook Swiftdemand,  Solidar, Duniter, Circles, UBU, Cicada, Intercoin, Greshm en DUBI zonder daar verder op in te gaan.

Mannabase is een munt die  gemined kan worden via het Proof of Work concept waarbij veel processorkracht nodig is, Dus rijst meteen de ecologische vraag of dit wel zo verstandig is aangezien er steeds minder munten op de markt komen terwijl er steeds meer gebruik van gemaakt gaat worden waardoor je steeds minder manna krijgt terwijl de energievraag stijgt.
Dit is dan ook meteen de kracht van Swiftdemand waarbij Proof of Stake gehanteerd word en zo de energie kosten laag gehouden worden.
Daarnaast dit zijn nog meer significante verschillen.  Mannabase is  daadwerkelijk een bedrijf dat diensten levert op non-profit basis.
Swiftdemand voert alleen een munt die een valuta levert met een bijbehorend platform waar iedereen zijn diensten aan kan leveren in ruil voor swifts en iedere gebruiker swifts kan declareren per dag.

Een vraag bij een private blockchain is meteen wat de garantie is of deze blijft bestaan. Een eigenaar zou zomaar de stekker eruit kunnen trekken waardoor mensen wellicht benadeeld worden omdat hun inkomsten vervlogen zijn.
Een autonome blockchain zou wellicht een oplossing kunnen bieden waarbij zowel particulieren als bedrijven die zich aansluiten stemrecht krijgen. Zo creëren we een orgaan dat autonoom kan bestaan waarvan iedereen eigenaar is én iedereen iets over te zeggen heeft.
Volledig autonoom is het echter niet want dat is haast onmogelijk. We zullen stemmen op een raad van bestuur voor de bedrijfsvoering en niet zozeer over ieder onderwerp apart.
Dat is het model dat Mannabase gaat hanteren. Nadat het compleet draait geven de oprichters het als ware uit handen en kan iedereen stemmen wie verantwoordelijk moet zijn voor de bedrijfsvoering.

 

Ontwerp van  een BIC-NL als ondersteuning van basisinkomen voor iedereen?

Hoe zou een munt kunnen helpen bij het ondersteunen van een basisinkomen?
Als eerste zou een nieuw concept opgezet moeten worden: Proof Of Existence (POE).
POE
als variant op POI (Proof of Importance) zou een mooi uitgangspunt bieden waarbij er geen belang bestaat hoeveel munten je hebt of hoeveel transacties je pleegt. Je hoeft slechts een unieke identiteit te hebben, kortom ieder individu is gelijk binnen dit systeem ongeacht wat dan ook.
De aangesloten computers die het proces faciliteren krijgen hier in ruil een extra inkomen voor terug. Deze vergoeding komt terug uit de transactiekosten die op het netwerk gemaakt worden en staat los van het basisinkomen dat verdeelt word onder de gebruikers.  Dat is  een soort bestaansgeld voor iedereen!
De inkomsten van de gebruikers worden betaald vanuit de winsten die behaald worden door het leveren van diensten en goederen. Denk hierbij aan banen die geautomatiseerd zullen worden, door drones die pakketjes bezorgen, autonome taxi’s die ritjes maken en vrachtwagens die goederen transport leveren.
Dat kan allemaal  werken voor de dekking van de BIC-NL. Dat zal voor iedere baan die verdwijnt de inkomsten van het geheel omhoog brengen om zo een natuurlijk balans te creëren. Een andere manier om extra inkomsten te vergaren voor deze basisinkomen is het mogelijk maken voor uitvinders om hun uitvinding via de blockchain te verkopen en hiervoor licentiekosten voor te ontvangen. De grote bedrijven maken immers steeds meer winst doordat ze steeds minder mensen in dienst nemen en met de komst van deze technologie hebben wij de keus om iedereen iets te gunnen, iedereen een basisinkomen om van te leven.

Het is mogelijk dat we in de toekomst alleen nog maar politici, designers en artiesten hebben als ‘werkende’  mensen en robots voor het manuele werk. Dit is ook meteen waarom het van belang is dat deze inkomen voor mensen stijgt naar gelang de automatisering toeneemt. Voor velen wellicht ondenkbaar dat er over 25 jaar net zoveel autonome werkers zijn als mensen, maar absoluut niet onmogelijk. Zie bijvoorbeeld het feit dat nu al de tussenschotten in de nieuwe airbus toestellen ontworpen zijn door computer programma’s. Computers komen met oplossingen waar huidige engineers nooit aan zouden denken, mede door de complexiteit van de vormen, waardoor deze tussenschotten lichter en steviger zijn geworden dan ooit tevoren.
Een ander voorbeeld zijn de algoritmes van Google die kanker beter weten te herkennen dan de beste artsen ter wereld met een ratio van 99.7%.

We moeten ons niet langer vasthouden aan wat we gewend zijn we zullen met zijn allen naar een betere, mooiere toekomst willen gaan. Een paard en kar gebruiken we niet meer om naar het werk te gaan en heel veel werk in de productie is al geautomatiseerd sinds de komst van de automatisering.
Sindsdien groeit ook het verschil tussen rijk en arm en dat word naar gelang de tijd verstrekt alleen maar erger als we zo doorgaan met onze huidige aanpak.
Er is meer geld nodig en meer onderwijs om samen ook veel ecologischer te gaan denken en leven. Self sufficiency kost klauwen vol met geld, geld wat vaak liever aan vakanties of andere leuke zaken besteed word. Dat is immers waar we voor werken, ja toch?

Één ontwikkeling, één gedachte, één doel, gemaakt vóór íedereen, zoals de 3 musketiers zouden zeggen “all for one and one for all”

Freddy van Duinen, maart 2018


Zie ook: