Basisinkomen Achter de Duinen

 

unknownHet basisteam Den Haag-Zoetermeer heeft bij monde van Ina van Dijk en Michael Willé een presentatie op 16 november 2016 gegeven over het OBi bij het armoedeplatform Delen Achter de Duinen in Den Haag. Zij werden daarbij ondersteund door basisteamleden Hennie v/d Heetkamp en Elmer Tan.

Ook aanwezig was Anne van Dalen. Zij vertelde hoe zij een basisinkomen voor een jaar via de crowdfunding van MIES-lab heeft gekregen en zich nu volledig kan richten op haar kunstactiviteit. Zij is daar dan ook zeer over te spreken.

Ina presenteerde het grote verhaal met haar PowerPoint presentatie waarbij het accent kwam te liggen op wat het de samenleving op kan leveren. Michael ging iets meer in op het waarom van het idee van het basisinkomen en hoe we er in de discussie in Nederland voor staan. Hoewel er veel belangstelling is voor het idee en er ook voorstanders zijn onder de platformleden, merkten we ook wat weerstand. Het viel bij een aantal platformleden niet goed dat het basisinkomen universeel is en sommigen vonden dat er wel degelijk een tegenprestatie moet zijn. Ook was er onder oudere platformleden het bezwaar dat ze het BI te laag vonden en dus dat daarmee geen bijdrage kan worden geleverd aan armoedebestrijding. Het probleem zat hem dan in het hebben van te hoge vaste lasten die met een BI niet konden worden betaald. Dat er bepaalde andere regelingen nog zouden blijven bestaan of worden toegevoegd vond geen gehoor. Het huidige systeem zou dan beter zijn.

Verder bleek bij een aantal het begrip werk met moeite opgerekt te kunnen worden. Loon naar werken zou dan de norm moeten blijven. Ook het duidelijk hebben van de cijfers over de betaalbaarheid is voor sommigen een punt van discussie. Wij konden met onze cijfers nog steeds onvoldoende het cynisme bij sommigen wegnemen.

Toch zag ook een groot deel wel iets in het basisinkomen als structurele oplossing voor het armoede probleem. DADD zou er graag meer mee willen doen, zeker met de landelijke verkiezingen in 2017 in het vooruitzicht. Een groot debat met landelijke en lokale politici is in de maak met een rol voor het basisinkomen. In dat geval zou het goed zijn als Alexander de Roo namens ons het woord voert.Al met al was het een interessante en inspirerende avond met tevens interessante ontmoetingen.

Michael Willé, Coördinator BT