Basisinkomen als bestaansminimum

cropped-marslang1De Lange Mars voor een menswaardig basisinkomen, tegen honger en armoede in NL

Het meest eenvoudige en doeltreffende middel tegen honger en armoede is een basisinkomen voor iedereen.

doe mee aan De Lange Mars op 1 mei 2013

Geen boete maar bonus
Een basisinkomen is een vast (maand-)inkomen, dat de overheid  aan iedere burger verstrekt zonder daar voorwaarden aan te stellen. Het is een basisrecht voor iedereen en voldoende om van rond te komen. Wie een hoger inkomen wil zal hiervoor in loondienst werken of zelfstandig ondernemer worden. Niemand wordt nog gekort op zijn inkomen, wel kan je meer inkomen verwerven. Hiervoor word je dan niet meer gekort, maar je beloont jezelf.
Gebaseerd op de hoogte van de bijstandsuitkering plus toeslag en de hoogte van de huurprijzen is op dit moment de ideale hoogte van een basisinkomen circa 1000 euro netto per maand.

Vergelijking uitkering / basisinkomen

Uitkering Basisinkomen
Uitkeringsniveau is te laag waardoor 1 miljoen mensen in armoede leven Basisinkomen voldoende voor voeding, huisvesting en sociale omgang. Armoede en voedselbanken verdwijnen
Bestaansonzekerheid Bestaanszekerheid voor iedereen
Ingewikkeld systeem van sociale zekerheid wat gevoel van onmacht en onvrede bij de burger versterkt Sociale zekerheid wordt radicaal vereenvoudigd
Systeem van uitkeringen werkt tweedeling in de maatschappij in de hand Basisinkomen betekent absolute solidariteit
Uitkeringsgerechtigden worden beschouwd als tweederangsburgers. Gevoel van minderwaardigheid. Iedereen voelt zich volwaardig burger met een basisinkomen. Zelfrespect groeit.
Financiele afhankelijkheid van partner Financiele onafhankelijkheid van partner
Ouders kunnen zich minder richten op opvoeding kinderen door struggle voor bestaanszekerheid. Ouders die zich meer op opvoeding kinderen willen richten kunnen zich dit financieel permitteren.
Werknemers verkeren in afhankelijke positie ten opzichte van werkgevers. Werknemers hebben sterkere positie op arbeidsmarkt, ze hoeven niet meer elke baan te accepteren
Werknemers kunnen moeilijk ontslag nemen. Werknemers kunnen gemakkelijker ontslag nemen.
Werknemers zullen mnder arbeidsvreugde hebben omdat ze iedere baan moeten accepteren. Werknemers zullen meer op zoek gaan naar een baan die ze leuk vinden dan die economisch noodzakelijk is