Basisinkomen als machtsinstrument van elites en overheden

Basisinkomen is een heel simpel systeem waar weinig data voor hoeft te worden verzameld. Er is slechts een relatief klein overheidsapparaat nodig is. Er zijn geen voorwaarden , controle en sancties zijn niet aan de orde.

Het aantal argumenten om een basisinkomen in te voeren is groot.
Er zijn ook tegenwerpingen maar die kunnen we prima weerleggen.
Klik hier voor het overzicht.
Jouw reacties of aanvullingen zijn van harte welkom en je kunt ze via het contactformulier naar ons verzenden.

Onderstaand komt een vaak gehoord bezwaar aan de orde

Basisinkomen als machtsinstrument van overheden en economische elites

Toelichting tegenwerping
Een redelijk veel gehoorde tegenwerping tegen basisinkomen is dat je daarmee sterk afhankelijk wordt van de overheid. Dit bezwaar wint aan kracht nu we door het toeslagen schandaal en de trage afhandeling van de gaswinningsschade in Groningen zien hoe genadeloos de overheid op kan treden tegen slachtoffers van systemen die de overheid heeft ingericht.
Zowel de democratische controle op de acties van de overheid, als de juridische bescherming van de burger tegen machtsmisbruik door de overheid, blijken lang niet altijd voldoende.

Weerlegging tegenwerping

Basisinkomen zoals de Vereniging Basisinkomen (VBi) dat voorstaat, is een heel simpel systeem waar weinig data voor hoeft te worden verzameld. Veel minder dan in het huidige stelsel voor sociale zekerheid en het systeem van de toeslagen. Er is dus slechts een relatief klein overheidsapparaat voor nodig. Die weinige gegevens per burger vragen ook nauwelijks om controle. Fraude is nauwelijks mogelijk en daarmee zijn ook geen sancties aan de orde.
De inspanningen zullen er wel op gericht moeten zijn het systeem eenvoudig te houden. Elke neiging om wat voor redenen dan ook extra elementen aan de systematiek toe te voegen, moet afgeremd worden om deze eenvoud te behouden.

Recent zie je met name op internet ook veel signalen van mensen die verontrust zijn over de toenemende macht op de hele wereld van de grootste bedrijven, vooral in de ICT-hoek. Er is een steeds machtiger economische elite die van zich laat horen en die bijvoorbeeld een rol heeft gespeeld bij de communicatie rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen eind 2020.

Het spreekt voor zich dat een voorwaardelijk basisinkomen om de burgers naar de pijpen van de economische elite te laten dansen, niet klopt met het basisinkomen dat de VBi voorstaat. Aan het verkrijgen van basisinkomen mogen geen voorwaarden worden verbonden.
Het spreekt ook voor zich dat waakzaamheid blijft geboden.
Basisinkomen is een mooie methode om doelen als bestaanszekerheid, afname armoede, vergroting vrijheid en vermindering bureaucratie dichterbij te brengen. Maar dan moeten we wel opletten dat anderen met minder wenselijke doelen er geen grip op krijgen.


Argument Mt7
Invalshoek  Misvattingen
Oorspronkelijke meer uitgebreide publicatie op deze website in Basisinkomen als machtsinstrument van overheden en economische elites

.