Basisinkomen als de realisatie van de idealen van de verlichting

voordelenbasisinkomenIn dagblad trouw van donderdag 9 juni staat een stuk door Esther Schulte getiteld “Basisinkomen aantasting van autonomie”. Hierop valt een hoop af te dingen.[1]
Mevrouw Schulte schildert het basisinkomen af als de tralies van een kooi waarachter de ontvangers opgesloten zouden worden. Zij schildert het af alsof je met een basisinkomen altijd genoeg zou hebben. Een basisinkomen zou “de zin van het bestaan” wegnemen. Wat zij ziet in wijken waar de werkeloosheid overgaat van vader op zoon en van moeder op dochter stelt zij als voorbeeld voor de manier waarop de wereld eruit zou gaan zien.

Het hebben van een ideale baan , het ontbreken van sollicitatieplicht, het wegvallen van fouten bij het uitbetalen van uitkeringen, het oneerlijk vinden dat je eerst je spaargeld moet gebruiken voor je een uitkering kan krijgen brengt zij allemaal onder in één alinea. Over alles bij elkaar vegen gesproken …..
Een basisinkomen zou geen oplossing zijn voor de werkeloosheid.

Neen niet voor het gebrek aan banen in loondienst. Voor eigen initiatieven zou het echter de deur openen. Inderdaad: “Mensen willen werken en in hun eigen levensonderhoud voorzien” stelt zij terecht. Dat is het ‘m nu juist. Niet iedereen is daar toe in staat. Werk in loondienst is er al decennia niet voor iedereen Door de voorwaarden die aan het krijgen van bijstand verbonden zijn wordt het de ontvangers ervan vrijwel onmogelijk gemaakt om eigen initiatieven te ontwikkelen. Het instellen van een basisinkomen vanuit het eerlijk delen van de meerwaarde die er dankzij iedereen in de loop der eeuwen tot stand is gekomen zou daar verandering in aan kunnen brengen. Het zou iedereen die financieel van een bedrag rond of onder de armoedegrens moet rondkomen (wat niet mogelijk is!) elke keer als het uitgekeerd wordt de mogelijkheid bieden om een doorstart te maken. Of dit nu is van het bedrijf dat hij of zij al had, of van de onderneming die hij of zij op wilde zetten of van zijn/haar poging om uit de goot – waar hij of zij om wat voor redenen dan ook in zit – te komen.

Een basisinkomen zou “de zin van het bestaan” wegnemen. Alsof de zin van het bestaan bestaat uit het proberen te verdienen van geld! Ook dit zullen veel mensen tegenspreken. Gaat het niet eerder om het realiseren van je dromen? Gaat het ook bij het streven naar een basisinkomen niet eerder om het realiseren van broederschap, waar we het al sinds de verlichting over hebben? Vrijheid om je eigen initiatieven te ontplooien? Gelijkberechtiging voor iedereen.

Zij schildert het af alsof je met een basisinkomen altijd genoeg zou hebben. Dit is in deze algemeenheid vanzelfsprekend niet zo. Sommige mensen wel. Gun het ze. Anderen – en waarschijnlijk de meesten van ons – zullen zich niet met een bedrag dat “niet veel maar toereikend” is niet tevreden stellen en op zoek gaan naar andere bronnen van inkomsten (die dan niet in mindering zullen worden gebracht op het basisinkomen, want volgens de wereld-, europese- en nederlandse organisaties voor een basisinkomen zou dit moeten beantwoorden aan de volgende criteria: universeel, individueel, niet gekoppeld aan verplichtte tegenprestaties en/of toetsen en hoog genoeg om als volwaardig burger aan de samenleving te kunnen deelnemen )

Zij verklaart het basisinkomen als een aantasting van autonomie. Over wat voor autonomie heeft zij het dan? Autonomie ten opzichte waarvan of waarin? Autonomie in de zin van de eigen regie over de keuzes die je maakt in je leven kan zij hier niet mee bedoelen.

Zij schildert de toekomst na het invoeren van een basisinkomen af naar wat zij ziet in wijken waar de werkeloosheid overgaat van vader op zoon en van moeder op dochter. Heeft u zich weleens gerealiseerd wat het effect van de neergaande spiraal van generatie op generatie zich voortslepende werkeloosheid, bijstand en armoede is? Sociologen, medici en criminologen kunnen u er alles van vertellen . Het dringt kennelijk alleen nog maar niet door tot de beleidsmakers in de politiek.

Een basisinkomen zou een aanzuigende werking hebben. Ja, als je een en ander niet goed regelt. Je kunt er voorwaarden aan verbinden, zoals de duur dat iemand legaal in Nederland moet hebben verbleven voordat deze voor een basisinkomen in Nederland in aanmerking komt. Of wat er gebeurd als iemand voorgoed het land verlaat.

Het zwarte financiële circuit zou blijven bestaan. Waarschijnlijk wel. Zeker voor wat betreft dat deel wat zich in de zwaardere criminaliteit afspeelt. Ook voor wat betreft het wegsluizen van vermogen naar belastingparadijzen zolang daar geen juridische en politieke oplossing voor wordt gevonden. Voor wat betreft de burgers die daar geen deel aan hebben kan ook weer een regeling in het leven geroepen worden waarmee zwart werken uit te sluiten is.

Het gaat dus maar om wat voor een basisinkomen je voor ogen hebt en hoe je een en ander realiseert.
Het opschrift boven het artikel waarop ik met deze brief reageer namelijk: “BASISINKOMEN: Het loskoppelen van inkomen en werk is geen idee” vind ik niet terug in het artikel van mevrouw Schulte. Het zal u duidelijk zijn. Onder andere juist voor het loskoppelen van inkomen en werk is het basisinkomen bedoeld. Juist voor het uit de wereld helpen van het kunnen kopen van mensen voor een bepaalde tijd en het op die manier van jou als “hoogste bieder”(werkgever) afhankelijk maken. Juist oor het uit de wereld helpen van dit soort slavernij!

Auteur: Adriaan Planken

Helaas alleen voor abonnees van het dagblad de link:

[1] http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/4316775/2016/06/09/Basisinkomen-aantasting-van-autonomie.dhtml

2016-06-08 Basisinkomen wakkert tweedeling alleen maar aan