Basisinkomen bevordert dat de grenzen gesloten worden

Het is heel verstandig zijn basisinkomen niet slechts in één land in te voeren, maar tegelijk in een grote groep aan elkaar grenzende landen.
Het is wel noodzakelijk heldere regels op te stellen voor migratie.

Het aantal argumenten om een basisinkomen in te voeren is groot.
Er zijn ook tegenwerpingen maar die kunnen we prima weerleggen.
Klik hier voor het overzicht.
Jouw reacties of aanvullingen zijn van harte welkom en je kunt ze via het contactformulier naar ons verzenden.

Onderstaand komt een vaak gehoord bezwaar aan de orde

Basisinkomen Basisinkomen bevordert dat de grenzen gesloten worden

Toelichting tegenwerping
Waar basisinkomen is ingevoerd, daar wil iedereen wel leven. Er ontstaat een enorme aanzuigende werking. Dat kan alleen voorkomen worden door de grenzen potdicht te maken.

Weerlegging tegenwerping
In de eerste plaats zou het heel verstandig zijn het basisinkomen niet slechts in één land in te voeren maar tegelijk in een grote groep aan elkaar grenzende landen.
Het is wel noodzakelijk heldere regels op te stellen voor migratie: hoe lang moet men ergens leven voordat men recht op basisinkomen krijgt en hoe lang behoud je het basisinkomen na vertrek uit het land (of de groep landen) met basisinkomen?

Dat is overigens niet zo heel veel anders dan ook nu al geldt; er is een heel stel regelingen rond sociale zekerheid en migratie.
Een land met een basisinkomen is zeker aantrekkelijk voor (legale) migranten. Voor ingezetenen is het waarschijnlijk nog aantrekkelijker. Als je het basisinkomen daarom niet wilt invoeren ontzeg je ingezetenen nogal wat.

Overigens is een land als het onze met de huidige regelingen voor (legale) immigranten ook heel aantrekkelijk, vooral vanwege het welvaartsniveau.
Secundair kan een rol spelen dat na het verkrijgen van een status en na het eventueel aanvragen van de Nederlandse nationaliteit  het mogelijk wordt een uitkering te hebben wanneer niet in eigen inkomen kan worden voorzien.
Bij de invoering van  basisinkomen hoeven de regels daarvoor in essentie niet te veranderen.


Argument Ft5
Invalshoek Geografie

Oorspronkelijke publicatie op deze website in Bezwaren Basisinkomen: aanvullingen thema’s 4, 5 en 6